Nadzorni svet

Mojca Osolnik Videmšek

Mojca Osolnik Videmšek, rojena leta 1966, univerzitetna diplomirana ekonomistka, je direktorica v podjetju GB Leasing, odgovorna za področja financ, podpore in upravljanja tveganj. Pred tem je bila en mandat (2014 do 2019) članica uprave Gorenjske banke, d. d., pristojna za področje upravljanja tveganj, finančno upravljanje, zaledje, pravne posle in skladnost poslovanja.

Preden se je zaposlila v Gorenjski banki, je pokrivala številna zahtevna delovna področja v NLB d. d., predvsem na področju korporativnega upravljanja NLB Skupine. Kot direktorica Sektorja za upravljanje kapitalskih naložb in nadzor je bila članica več nadzornih svetov in revizijskih komisij v odvisnih družbah v Sloveniji in tujini. Opravljala je tudi funkcijo direktorice kabineta uprave in nato generalne sekretarke NLB.

Izkušnje z najzahtevnejšimi nalogami ima tudi na področju javne uprave. Med letoma 2001 in 2003 je bila direktorica Urada predsednika vlade Republike Slovenije, v letu 2000 pa krajši čas generalna sekretarka na Ministrstvu za zunanje zadeve. Od septembra 1994 do aprila 1999 je bila vodja Kabineta predsednika vlade Republike Slovenije. Izkušena je na področjih upravljanja in nadzora. Ima certifikat Združenja članov nadzornih svetov Slovenije. Tri mandate je aktivno sodelovala v upravnem odboru Združenja nadzornikov Slovenije.

Izjava o neodvisnosti člana NS

Nazaj na seznam