Kdo je kdo

 • Jože Colarič

  predsednik uprave in generalni direktor

 • Vinko Zupančič

  član uprave in direktor Razvoja in proizvodnje učinkovin z oskrbo

   

 • Aleš Rotar

  član uprave in direktor Razvoja in proizvodnje zdravil

 • David Bratož

  član uprave

 • Milena Kastelic

  članica uprave – delavska direktorica, namestnica direktorice Proizvodnje zdravil za področje 

 • Borut Lekše

  namestnik generalnega direktorja  za pravno področje in
  vodja Pravne službe

 • Gregor Redek

  pomočnik generalnega direktorja

 • Marko Lampret

  tehnični direktor

 • Elizabeta Suhadolc

  direktorica Marketinga in direktorica programa Farmacevtika

 • Alenka Jerman

  namestnica direktorice Marketinga in
  direktorice programa Farmacevtika

 • Breda Barbič Žagar

  medicinska direktorica

 • Mojca Vidmar Berus

  direktorica Korporativne ekonomike

 • Samo Komel

  direktor programa Izdelki brez recepta

 • Jože Primc

  direktor programa Veterina

 • Damjan Možina

  direktor Prodaje in direktor Regije Vzhodna Evropa

 • Tomaž Sever

  namestnik direktorja Prodaje in direktor Regije Srednja Evropa

 • Miran Bevec

  namestnik direktorja Prodaje za Rusko federacijo in
  direktor ključnega trga Ruska federacija

 • Mojca Prah Klemenčič

  direktorica Regije Slovenija in ključnega trga Slovenija

 • Andrej Klobučar

  direktor Regije Jugovzhodna Evropa

 • Boštjan Korošec

  direktor Regije Zahodna Evropa in ključnega trga Zahodna Evropa

 • Matjaž Zavolovšek

  direktor Regije Čezmorska tržišča

 • Gordana Hren

  direktorica ključnega trga Hrvaška

 • Tomaž Indihar

  direktor ključnega trga Poljska

 • Jan Gala

  direktor ključnega trga Češka

 • Balázs Kollár

  direktor ključnega trga Madžarska

 • Vadim Kolesnikov

  direktor ključnega trga Ukrajina

 • Marjan Vrbnjak

  direktor ključnega trga Slovaška

 • Suzana Kolenc

  direktorica Sektorja za nove izdelke

 • Zvone Simončič

  direktor Razvoja in raziskav zdravil

 • Valentina Zaletel Mišmaš

  direktorica Proizvodnje zdravil

 • Marko Herga

  direktor Razvoja in proizvodnje učinkovin

 • Andrej Bavdek

  direktor Proizvodnje učinkovin

 • Brane Kastelec

  direktor Finančnega sektorja

 • Mateja Vrečer

  direktorica Upravljanja kakovosti

 • Dori Silvija Gorenc

  direktorica Kadrovskega sektorja

 • Andrej Petrišič

  direktor Informacijskih tehnologij

 • Elvira Medved

  vodja Službe za odnose z javnostmi

 • Barbara Kunič Tešović

  vodja Službe za industrijsko lastnino

 • Jože Žaren

  vodja Službe za varnost in zdravje pri delu

 • Boris Fakin

  vodja Službe za družbeni standard

 • Mira Rataj Siročić

  vodja Službe notranje revizije