Znanost in izobraževanje

V Krki se zavedamo, da so vrhunski strokovnjaki ključ za uresničevanje poslovnih načrtov, zato mlade raziskovalce, željne znanja in odkritij, že od leta 1971 spodbujamo s Skladom Krkinih nagrad in tako tlakujemo pot novim spoznanjem, ki prispevajo k razvoju znanosti. 

Številni izmed 2825 Krkinih nagrajencev so danes priznani strokovnjaki – profesorji na univerzah, raziskovalci v različnih ustanovah in industriji, več kot 300 je zaposlenih v Krki. Temeljno vodilo Krkinih nagrad tudi danes ostaja popularizacija raziskovalnega dela med študenti, dijaki in mentorji na izobraževalnih ustanovah.

Glavni cilj Sklada Krkinih nagrad je mlade znanstvenike spodbuditi k prepoznavanju raziskovalnih izzivov in priložnosti, ki jih vodijo k iskanju znanstveno podprtih rešitev. Krkine nagrade so priložnost, ki jim pomaga, da jih v podjetjih in znanstvenih ustanovah prepoznajo in jim omogočijo razvoj v odlične strokovnjake, ki bodo s svojim delom v gospodarstvu ali drugod omogočili še večji družbeni napredek. Pri tem imajo veliko vlogo mentorji, ki mladim pomagajo kritično in objektivno ovrednotiti lastne in tuje znanstvene rezultate. Ključno je, da mladi iščejo uporabne rešitve, s katerimi bodo prispevali k zdravljenju bolezni današnjega časa. Tematika nalog je tako povezana s farmacijo, kemijo, medicino, biokemijo, biotehnologijo, mikrobiologijo, veterino in drugimi sorodnimi vedami.

Sicer pa na področju razvoja, raziskav in izobraževanja sodelujemo tudi s številnimi znanstvenimi in izobraževalnimi ustanovami.

Več:
Spletna stran Krkinih nagrad