Šport

Svoje poslanstvo udejanjamo tudi s podporo športnim dejavnostim. S sodelovanjem in partnerskim odnosom spodbujamo razvoj številnih športov. Ko skrbimo za zdravo družbo ter lepši in boljši jutri, je namreč pomembno zagotoviti, da se bodo dejavnosti, ki so temelj vsake zdrave družbe, ohranjale tudi v prihodnje. 

Zato ni naključje, da podpiramo predvsem tiste klube in ustanove, ki mlade spodbujajo k zdravemu življenjskemu slogu, telesnemu in osebnemu razvoju, timskemu duhu in prijateljstvu, vztrajnosti, spoštovanju soljudi in tudi zdravi zmagovalni miselnosti. Tako prispevamo k utrjevanju vrednot, kot so partnerstvo in zaupanje ter ustvarjalnost in učinkovitost, ki so ključ do napredka vsake družbe.

S sponzorskimi in donatorskimi prispevki podpiramo številne športne klube in društva na lokalni ravni. V letu 2017 je kar 18 športnih in kulturnih klubov in društev nosilo Krkino ime, hkrati pa je Krka podprla tudi delovanje posameznih ustanov iz širše lokalne skupnosti. S številnimi športnimi organizacijami prek sponzorstev in donacij ustvarjamo partnerske odnose.

Vsako leto organiziramo srečanje, na katerem klubom in društvom predstavimo Krkino komunikacijsko strategijo, delovanje in načrte podjetja, ovrednotimo športne in druge dosežke, si postavimo nove cilje in pretehtamo možnosti sodelovanja. Lani smo se s Krkinimi sponzoriranci srečali že enajstič zapored. Na srečanju smo posebno pozornost namenili prav mladim talentom. Podelili smo dve priznanji naj talent.

Rezultati dela Krkinih klubov, društev in ustanov v pretekli sezoni so bili dobri. V njih je delovalo 3000 mladih, mlajših od 18 let, učilo in motiviralo jih je 247 strokovnih sodelavcev. Predstavniki klubov in društev so se udeležili 4058 nastopov na državnih tekmovanjih, 440 nastopov na evropskih, mednarodnih in svetovnih tekmovanjih ter 145 nastopov za slovensko državno reprezentanco. Prejeli so številne pokale in medalje. Za Krko in za Slovenijo so nastopali v 45 državah po vsem svetu. Organizirali in izvedli so 800 športnih in kulturnih prireditev.

Smo tudi dolgoletni podpornik tekmovanja v smučarskih poletih v Planici. Krkaši se že tri desetletja udeležujejo organiziranih športno-rekreativnih aktivnosti pod okriljem društva Trim klub Krka. 

V 2017 smo nadaljevali družbenoodgovorno akcijo V skrbi za vaše zdravje skupaj osvajamo vrhove, v okviru katere smo leta 2009 skupaj s Planinsko zvezo Slovenije uredili in označili 17 pohodniških poti po Sloveniji in organizirali nagradno igro. Z akcijo želimo prispevati k ozaveščanju Slovencev o pomenu lastne skrbi za zdravje in jih spodbuditi k hoji, ki je najpreprostejša vadba za izboljšanje telesnega in duševnega počutja.