Nagrajevanje sodelavcev

Velik poudarek dajemo nagrajevanju delovne uspešnosti, ki jo razumemo kot individualno ali skupinsko doseganje vnaprej določenih oziroma pričakovanih rezultatov.

Na osnovi ugotovljene uspešnosti družbe in meril, določenih v gospodarskem načrtu, se dodatna uspešnost izplačuje vsem zaposlenim dvakrat na leto. Za vodje so na voljo tudi drugi načini nagrajevanja

V Marketingu in Prodaji že od leta 1999 izbirajo in nagrajujejo najboljše strokovne sodelavce na terenu. Kasneje so vključili vodje terenov, produktne vodje, interne trenerje in marketinške vodje. Leta 2005 so se jim z izbiranjem najuspešnejših sodelavcev na področju registracij pridružili v Razvoju in raziskavah. Isto leto smo vpeljali tudi sistem nagrajevanja najboljših sodelavcev in najboljših vodij na ravni organizacijskih enot in na ravni celotne skupine Krka. Našim najbolj zvestim sodelavcem pa že desetletja podeljujemo jubilejne nagrade in posebna priznanja. Jubilejne nagrade in priznanja zaposlenim v skupini Krka podeljujemo na slovesnosti, ki smo jo poimenovali Dan Krkinih priznanj.