Izobraževanje in usposabljanje

Konkurenčno mednarodno okolje zahteva od zaposlenih nenehno izpopolnjevanje ter razvoj znanja in kompetentnosti na številnih področjih. Le tako se lahko soočajo z izzivi sodobnega časa in globalne konkurence. Zato v skupini veliko vlagamo v znanje in razvoj vseh zaposlenih.

Večino izobraževanja organiziramo in izvajamo v Službi za izobraževanje in razvoj kadrov v podjetju. Pri tem sodelujejo številni Krkini strokovnjaki z različnih področij. Za ustrezno usposobljenost zaposlenih v marketingu in prodaji skrbi več kot 70 internih trenerjev. Krkaši se udeležujejo tudi izobraževanj na uglednih izobraževalnih in znanstvenih ustanovah v Sloveniji in tujini.

Da je znanje v Krki vrednota, kaže velik interes zaposlenih za nadaljnje šolanje in pridobivanje višje izobrazbe. Podjetje jih pri tem podpira s sofinanciranjem šolnin in študijskim dopustom. V Krki smo med prvimi v državi razvili tudi programe za pridobivanje nacionalne poklicne kvalifikacije. Smo edini izvajalci v državi za  6 programov  nacionalne poklicne kvalifikacije na področju farmacevtske industrije, v katere vključujemo tudi zaposlene iz lekarn in drugih farmacevtskih podjetij.

Nenehno izpopolnjevanje in usposabljanje poteka na različnih strokovnih področjih, na področju vodenja in osebnega razvoj, učenja tujih jezikov, predvsem angleščine in ruščine, uporabe sodobne informacijske tehnologije in kakovosti. Klasične oblike izobraževanja dopolnjujemo z e-učenjem, imamo pa tudi bogato knjižnico z gradivom za samoizobraževanje (avdio- in videogradivo, knjige).

V skupini Krka ima najmanj univerzitetno izobrazbo 51 % zaposlenih, to je 5882 zaposlenih. Med njimi je 207 doktorjev znanosti ter 391 magistrov znanosti in specialistov.