Planina v Podbočju

Planina v Podbočju, naselje v krški občini na Dolenjskem, sega od Gorjancev prek Krke še na del Krškega polja, kjer se nam ponuja pogled na lepote dolin Krke in Save, Krškega polja in Krakovskega gozda, ob lepem vremenu pa celo do Triglava. Predeli na obrobju Gorjancev slovijo kot imenitno vinogradniško območje (domovina cvička).

Planina v Podbočju

Krkino pot začnemo na trgu pred cerkvijo v Podbočju. Gremo desno mimo lipe in nato na križišču levo čez kamniti most skozi vas. Pri ribogojnici Hribar zavijemo desno proti Šutni.

Pri kažipotu zavijemo levo na gozdno pot po vrhu gozda Dobrava. Po 1 km hoje pridemo do vinograda, kjer pot zavije desno proti vasi Šutna. Sredi vasi z asfaltirane ceste zavijemo desno navzdol, in ko pridemo na cesto Podbočje-Planina, zavijemo levo čez most prek potoka Skradnica. Pot nadaljujemo levo ob potoku po stari Hraški poti, ki se rahlo vzpenja. Po 1 km pridemo mimo vinogradov in zidanic do križa, kjer je kažipot proti vasi Hrastek. Po nekaj metrih pridemo na asfaltirano cesto, ki pelje proti vasi Planina v Podbočju. Nadaljujemo desno 200 m po cesti in pri kažipotu zavijemo levo navkreber na makadamsko cesto, po 500 m pa spet levo na gozdno pot do jase. Že ob njenem vznožju zavijemo desno po ravni gozdni poti. Ker v tem delu prehajamo iz ene gozdne poti v drugo, se je treba držati Knafelčevih oznak in smernih puščic. Po 200 m pri kažipotu zavijemo levo, na gozdni poti pa desno, da pridemo iz gozda na poljsko pot in do vasi Brezje. Gremo mimo vodnjaka na asfaltirano cesto proti vasi Planina v Podbočju. Po 100 m zavijemo desno na poljsko pot ter pri kažipotu levo navkreber, nato na travniku še enkrat levo, potem pa na njegovem robu desno. V nadaljevanju nas pot vodi v strmino, nato pa med travniki in njivami pridemo do vasi Planina v Podbočju. Vas je lahko izhodišče za vzpone na bližnje, sicer neoznačene vrhove (Goli vrh, Lanišče, Planinska gora, Vrh), ki ponujajo prelepe razglede.

Del poti se vračamo po isti poti, potem pa pri kažipotu za Prušnjo vas zavijemo levo in gremo čez travnike in gozd do Prušnje vasi. Pri odcepu za vas Frluga zavijemo levo po cesti za Vinjar in na kolovozno pot proti vasi Gradnje in naprej proti vasi Dol. Gremo čez njive, travnike in gozd, mimo vinogradov in zidanic, prečkamo most čez potok Sušica in pri kažipotu zavijemo proti gorici Bočje. Sledimo oznakam in pridemo nazaj v Podbočje.

Žig je na voljo na Izletniški kmetiji Stipič.

Potreben čas

 • Podbočje-Šutna: 30 minut
 • Šutna-Hrastek: 30 minut
 • Hrastek-Brezje: 40 minut
 • Brezje-Planina: 35 minut
 • Planina v Podbočju-vrh Planine: 45 minut
 • Planina–Prušnja vas: 30 minut
 • Prušnja vas–Gradnje: 30 minut
 • Gradnje–Dol: 30 minut
 • Dol–Podbočje: 1 ura

Višine

 • Podbočje: 153 m
 • Šutna: 208 m
 • Hrastek: 306 m
 • Brezje: 532 m
 • Planina v Podbočju: 679 m
 • Goli vrh: 707 m
 • Lanišče: 718 m
 • Planinska gora: 844 m
 • Vrh: 762 m
 • Prušnja vas: 505 m
 • Frluga: 484 m
 • Gradnje: 478 m
 • Dol: 210 m
 • Bočje: 337 m

Izletniška kmetija Stipič
Odprto ob sobotah, nedeljah in praznikih, druge dni po dogovoru.

40 sedežev

(07) 497 81 70, 041 209 790, 051 215 819