Novice

Danes smo v Krki razglasili prejemnike Krkinih nagrad za srednješolske raziskovalne naloge. Na letošnji razpis se je odzvalo 86 mladih raziskovalcev iz 17 gimnazij oz. srednjih šol, ki so ob pomoči mentorjev in somentorjev pripravili 52 raziskovalnih nalog. Med njimi je znanstveni odbor Sveta Sklada Krkinih nagrad avtorjem 24 raziskovalnih nalog podelil Krkino nagrado, 28 pa jih je prejelo Krkino priznanje. Posebno zahvalo za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov je tokrat prejela profesorica z II. Gimnazije Maribor. Okoliščinam primerno smo simpozij in razglasitev nagrajencev izpeljali na daljavo – prek spletnega medija.

Krkine nagrade so že prek pet desetletij stičišče raziskovalnega dela, Krkini nagrajenci pa prepoznavni ambasadorji znanja. Sklad Krkinih nagrad že od leta 1971 prispeva k popularizaciji raziskovalnega dela med študenti, dijaki in mentorji v izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah. Doslej so Krkine nagrade povezale že 2911 posameznikov – prejemnikov Krkine nagrade.  

Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič je v svojem nagovoru izpostavil: »V Krki sta nam znanost in raziskovanje vedno predstavljala prvo merilo dobrega poslovanja. Zavedamo se, da je razvoj ključni dejavnik konkurenčnosti in dolgoročne uspešnosti. Zato od nekdaj izhajamo iz prepričanja, da je investiranje v znanje donosna naložba.« Pri tem je poudaril, da so prav mladi raziskovalke in raziskovalci tisti, ki bodo v prihodnosti vir znanja in družbenega napredka.

Posebej zadnje desetletje vse večji pomen pridobiva spodbujanje srednješolskega raziskovalnega dela. Odziv dijakov je vsako leto boljši. Z raziskovalnim delom dijaki nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli pridobljeno znanje. Njihove naloge in rezultati, ki so jih dosegli, pa kažejo, da so pridobili pomembne izkušnje, ki jim bodo koristile pri njihovem nadaljnjem raziskovanju, šolanju in nenazadnje tudi pri odločitvi za poklicno pot. Predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad dr. Aleš Rotar, član uprave in direktor Razvoja in proizvodnje zdravil v Krki, je ob razglasitvi poudaril: »Nagrajena dela še posebej odlikuje osredotočenost na rezultat. Temu smo in bomo v Skladu Krkinih nagrad namenjali posebno pozornost.«

Nagrajenci z 11 slovenskih srednjih šol so sodelovali na simpoziju, ki je tudi letos potekal na daljavo – prek spleta. Svoje raziskovalne naloge so predstavili pred kamero v njihovih matičnih šolah. Njihove predstavitve si lahko ogledate na spletni strani Krkinih nagrad.

 

51. KRKINE NAGRADE

 

SEZNAM PREJEMNIKOV KRKINIH NAGAD IN KRKINIH PRIZNANJ ZA SREDNJEŠOLSKE RAZISKOVALNE NALOGE

PREJEMNIKI KRKINE NAGRADE

Ime in priimek

Institucija

Mentor, somentor

Črt Saksida

Gimnazija Nova Gorica

Mentorja: dr. Ana Kroflič, Silvana Štucin

Nika Makuc in Maša Mesarič

II. gimnazija Maribor

Mentorja: Katja Holnthaner Zorec, Tamara Šiško

Kristina Berglez in Manca Orel

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorji: Marko Jeran, dr. Ana Kroflič, Tjaša Klemen

Jan Dlouhy

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Mentorja: Mateja Godec, Matjaž Dlouhy

Manca Toporišič Gašperšič

Gimnazija Poljane Ljubljana

Mentorica: Nataša Grof

Hana Dular in Manca Trdan

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentor: dr. Metod Kovačič

Timotej Pukšič

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Mentorica: Sonja Ferčak

Žiga Vaupotič, Oskar Rotar in Lucija Rotar

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

Mentorja: mag. Darja Silan, mag. Dušan Peček

Eva Bitežnik

Gimnazija Kranj

Mentorja: Vanda Kukec, dr. Boštjan Rituper

Nika Varoščić

II. gimnazija Maribor

Mentorici: Anita Mustač, Tamara Šiško

Miha Florjanc Lukan

Waldorfska šola Ljubljana

Mentorice: dr. Polona Umek, izr. prof. dr. Romana Cerc Korošec, Adrijana Florjanc Sirše

 

Goran Jocić in Katja Huber

 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Mentorica: mag. Nina Žuman

 

Mala Pika Grom in Meta

Smrečnik

 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorici: izr. prof. dr. Jelka Zabavnik Piano, Lidija Gnidovec

Žan Kešpert

II. gimnazija Maribor

Mentorici: dr. Valerija Tkalec, Katja Holnthaner Zorec

 

Nika Rajzman in Anja Kozel

 

Biotehniška šola Maribor

Mentor: Uroš Mikolič

 

Lia Žunec in Živa Žurga

 

II. gimnazija Maribor

Mentorici: Tamara Šiško, Anita Mustač

Jan Jurgele, Sabina Gartner in

Maja Brlogar

Biotehniški center Naklo, Srednja šola in gimnazija

Mentorica: mag. Marjetka Kastelic Švab

Špela Žunec

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

Mentorja: mag. Mojca Podlipnik, doc. dr. Črtomir Podlipnik

Ana Remic

Gimnazija Kranj

Mentorica: Petra Flajnik

 

Klara Tomažin in Gaja Caserman

 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorja: Klavdija Poklukar, Rok Demič

Sara Kern, Karin Kunstelj,

Brina Bregant in Anja Konjar

Zavod svetega Stanislava, Škofijska klasična gimnazija

Mentor: dr. Martin Tine Perger

Enej Zamida

Gimnazija Novo mesto

Mentorica: Tanja Gačnik

Domen Bogdan in Tamara Kolerič

 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Mentorici: dr. Marija Meznarič, dr. Manca Kovač Viršek

Luka Medic

Gimnazija Ledina

Mentorici: Veronika Babič, izr. prof. dr. Ana Slatnar

 

PREJEMNIKI KRKINEGA PRIZNANJA

Nuša Zver

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Mentorica: mag. Nina Žuman

Maša Karčovnik

II. gimnazija Maribor

Mentorica: Darja Kravanja

Pia Kristanc

Gimnazija Kranj

Mentorica: Petra Flajnik

Nejc Slapničar in Bor Makše

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorja: Gašper Jan Simon, dr. Filipa Alexandra André Vicente

Rebeka Bizjak in Ajda Orač Istenič

 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorja: dr. Barbara Pipan, Gašper Jan Simon

Daša Žuman in Ema Bojnec

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Mentorici: mag. Nina Žuman,

Damijana Dušak

Kristina Mihelič

Gimnazija Ledina

Mentorice: mag. Nika Cebin, mag. Tatjana Kosten, doc. dr. Mojca Korošec

Ilhana Smajlović in Elma

Salihović

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje

Mentorji: Aleksander Medveš, prof. dr. Irena Kralj Cigić, prof. dr. Blaž Cigić

Tit Jelenko

Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Mentorica: Mojca Drofenik Čerček

Hana Grintal in Ana Lucija Čuk

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorji: Darja Rizmal, Miha Slapničar, Matej Vošnjak

Aleksij Meze in Luka Raičević

 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentor: Gašper Jan Simon

Tara Šfiligoj in Maj Mihajlovič

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorja: Lidija Gnidovec, dr. Metod Kovačič

Tjaša Sušnik

Gimnazija Kranj

Mentorica: Petra Flajnik

Lovrenc Cvijič

Gimnazija Kranj

Mentorica: Petra Flajnik

Gaja Mrzelj, Kim Kneisel in Lara Petrič

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorji: Matej Vošnjak, Miha Slapničar, Darja Rizmal

Vito Krajnik

Gimnazija Kranj

Mentorica: Urša Petrič

Una Murko in Ema Agrafena Mataln Smehov

 

II. gimnazija Maribor

Mentorici: Anita Mustač, Tamara Šiško

Katja Cundrič

II. gimnazija Maribor

Mentorica: Sanja Cvar

Nives Rupnik

Gimnazija Kranj

Mentorica: Petra Flajnik

Žiga Avsec

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

Mentorja: Grega Celcar, dr. Ambrož Kregar

Matic Pevc in Valentina Maček

 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorici: Darja Rizmal, Ana Oberlintner

Daša Popovič, Maša

Popovič in Valentina Kužnik

Gimnazija Novo mesto

Mentorici: Tanja Gačnik, mag. Branka Klemenčič

Doroteja Vidmar Gajšek in Nika Kontelj  

 

Šolski center Postojna

Mentorji: Barbara Dekleva, doc. dr. Janez Mulec, Sara Skok

Eva Igličar

Gimnazija Kranj

Mentorica: Petra Flajnik

Nina Kucler, Tia Pezelj in Sara

Kopač

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

Mentorji: Helena Kregar, mag. Darja Silan, prof. dr. Andrej Kržan

Manca Črnič

Gimnazija Vič

Mentorice: doc. dr. Tina Eleršek, Maša Zupančič, Sonja Artač

Polona Moretti in Nika Bregar

Gimnazija Novo mesto

Mentorici: mag. Branka Klemenčič, Tanja Gačnik

Ema Slak in Nadja Ziherl

Gimnazija Novo mesto

Mentorici: mag. Branka Klemenčič, Tanja Gačnik

 
ZAHVALA ZA DOLGOLETNO PRIZADEVNO SPODBUJANJE IN USPEŠNO MENTORSTVO DIJAKOV

Tamara Šiško, profesorica biologije

II. Gimnazije Maribor