Logotip

png

Znak in logotip sta osnovna elementa vizualne identitete podjetja Krka, d. d., Novo mesto. Določena in predpisana sta v priročniku Celostne grafične podobe. Na straneh objavljamo nekaj izvlečkov pravil.

Minimalni prostor okoli znaka in logotipa je opredeljen s premerom okroglega znaka (2r) in polmerom znaka (r). Znotraj določenega minimalnega prostora okoli znaka in logotipa se ne smejo uporabljati drugi tipografski ali grafični elementi. Zadnja kritična meja velikosti, odvisna od tehnike in kakovosti tiska, je 8 mm (dolžina znaka in logotipa). Znak in logotip sta v barvnem tisku vedno v enaki zeleni barvi. Znak in logotip Krke sta lahko samo zelene (Pantone 355), črne ali bele barve (v negativu).

Znak in logotip
Barvni kontrast .pdf - 158 kB
Barva .pdf - 150 kB
Poravnava znaka .pdf - 150 kB
Nedovoljena uporaba .pdf - 150 kB
Konstrukcijska mreža .pdf - 324 kB .eps - 2085 kB .ai - 667 kB
Negativ .pdf - 142 kB .eps - 1465 kB .ai - 113 kB
Pozitiv .pdf - 177 kB .eps - 1672 kB .ai - 356 kB
Logotip s sloganom
Negativ .pdf - 471 kB .eps - 1105 kB .ai - 151 kB
Pozitiv .pdf - 471 kB .eps - 1193 kB .ai - 266 kB
Minimalni prostor .pdf - 297 kB .eps - 639 kB .ai - 167 kB
Logotip s spletnim naslovom
Pozitiv .pdf - 110 kB .eps - 403 kB .ai - 939 kB
Logotip v pasici
Negativ .pdf - 5 kB .eps - 783 kB .ai - 191 kB