Pravno obvestilo za prejemnike elektronske pošte

(c) Krka, d. d., Novo mesto si v nadaljevanju pridržuje vse pravice.

To elektronsko sporočilo, s kakršnokoli priponko, je zaupno dopisovanje in je namenjeno samo navedenemu naslovniku/naslovnikom. Če ste ga pomotoma prejeli, vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Prosimo, da spoštujete zaupnost sporočila in ga ne berete, kopirate, objavljate oziroma kakorkoli širite njegove vsebine. Niti Krka, d. d., Novo mesto niti nobena od njenih odvisnih družb ni odgovorna za spremenjeno, preurejeno ali ponarejeno sporočilo. Ni nujno, da to sporočilo odraža uradno stališče družbe.