Dr. Vinko Zupančič

član uprave in direktor Razvoja in proizvodnje učinkovin z oskrbo

vinko-zupancic-800x800-w800

Rodil se je leta 1971 v Novem mestu. Gimnazijo je končal v Novem mestu. Na Fakulteti za farmacijo je diplomiral leta 1996 in dobil naziv magister farmacije. Strokovni izpit je opravil leta 1998, leta 2010 pa doktoriral na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani.

V Krki se je leta 1997 zaposlil kot pripravnik v Službi skladišč in transporta v Oskrbi z izdelki. V letu 1998 je delal kot tehnolog skladiščenja in nato še kot samostojni tehnolog skladiščenja. Leta 2000 je prevzel delo pomočnika vodje Službe skladišč in transporta, v letu 2002 pa je postal namestnik vodje Logističnega centra v Oskrbi z izdelki. S 1. februarjem 2004 je bil imenovan za direktorja Krkinega predstavništva v Bangaloreju v Indiji. V Slovenijo se je vrnil 1. julija 2005 in prevzel delo vodje Logističnega centra v Oskrbi z izdelki. Za namestnika direktorja Oskrbe z izdelki je bil imenovan 1. decembra 2008, za direktorja Oskrbe z izdelki pa 1. januarja 2010.

Nadzorni svet družbe ga je na seji 29. julija 2009 imenoval za člana uprave za šestletno mandatno obdobje, ki ga je začel 1. januarja 2010. Krkina pomembna konkurenčna prednost je, da sama proizvaja velik del potrebnih zdravilnih farmacevtskih učinkovin in surovin. Vinko Zupančič je ključno prispeval k uspehu te strategije. Na predlog Jožeta Colariča ga je nadzorni svet leta 2015 soglasno imenoval za člana uprave za mandatno obdobje 2016–2021. V njem je uspešno vodil razvoj in proizvodnjo surovin ter oskrbno verigo. Z vidika končnih izdelkov je bila posebej pomembna njegova vloga pri obvladovanju preskrbovalne verige od izboljševanja ekonomike surovin do optimizacije procesov. Stalno je izboljševal tudi izkoriščenost skladiščnih zmogljivosti ter optimiziral uporabo cestnega in drugega transporta.

Je predsednik Teniškega kluba Krka Otočec.

Na predlog Jožeta Colariča ga je nadzorni svet v letu 2021 soglasno imenoval za člana uprave za nov šestletni mandat, ki se je začel 1. januarja 2022.