Milena Kastelic

članica uprave – delavska direktorica, namestnica direktorice Proizvodnje zdravil za področje 

milena-kastelic-800x800-w800

Milena Kastelic, univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije, se je rodila leta 1968 v Novem mestu. Novomeško gimnazijo je končala leta 1986 in se vpisala na Biotehniško fakulteto v Ljubljani, smer živilska tehnologija. Njena diplomska naloga z naslovom Vrednotenje glukoamilazne aktivnosti kvasovke Saccharomyces diastaticus je bila leta 1991 nagrajena s Prešernovo nagrado za študente. Leta 1993 je končala še usposabljanje na nemškem inštitutu za organizacijo dela REFA.

V Krki uspešno dela od leta 1992, njena poklicna pot je že skoraj tri desetletja tesno povezana z zdravilnimi rastlinami in proizvodnjo izdelkov brez recepta oziroma izdelkov na recept za uporabo v humani in veterinarski medicini. Pripravništvo je opravljala v Programu pomožnih zdravil in zelišč ter ga uspešno končala z nalogo o tehnologiji sušenja rastlinskih surovin. Pet let je delala kot proizvodna tehnologinja in leta 1996 postala vodja Obrata za proizvodnjo zelenih zdravil, ki ga je po preimenovanju v Obrat Bršljin uspešno vodila do aprila 2018. Od januarja 2016 do julija 2021 je vodila tudi Proizvodnjo poltrdnih, tekočih in ostalih oblik, julija 2021 pa je prevzela naloge namestnice direktorice Proizvodnje zdravil za področje in opravlja naloge s področja izobraževanja zaposlenih.

Kot Krkina notranja presojevalka je 15 let prispevala k izboljševanju poslovnih procesov v družbi. Na ta način je spoznala tudi delo drugih organizacijskih enot in pomen trdnih povezav med njimi ter rezultate vzajemnega sodelovanja.

Je članica upravnega odbora Turističnega društva Stopiče.

Svet delavcev jo je leta 2015 predlagal za delavsko direktorico, nadzorni svet pa jo je novembra 2015 prvič imenoval za članico uprave – delavsko direktorico za mandatno obdobje 2016–2021. Med zaposlenimi uživa veliko zaupanje, zato jo je svet delavcev leta 2021 ponovno izvolil za delavsko direktorico.

V skladu s tem jo je nadzorni svet v letu 2021 soglasno imenoval za članico uprave – delavsko direktorico za nov šestletni mandat, ki se je začel 1. januarja 2022.