David Bratož

član uprave

david-bratoz-800x800-w800

David Bratož, univerzitetni diplomirani ekonomist, se je rodil leta 1976 v Novem mestu. Po končani novomeški gimnaziji je šolanje nadaljeval na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in leta 2000 diplomiral na poslovnem oddelku, smer finance.

Kariero v Krki je začel leta 2001 v Finančnem sektorju, kjer je izpeljal več pomembnih projektov. Leta 2003 je začel delati v Prodaji, v Regiji Srednja Evropa, zadolžen pa je bil predvsem za poljski trg. Zaradi uspešnega dela je leta 2007 postal direktor družbe Krka – Polska in operativno vodil marketing, prodajo, proizvodnjo in distribucijo. Dve leti zatem je postal predsednik upravnega odbora.

Skupaj s sodelavci je Krko – Polsko razvil v eno od Krkinih največjih in najuspešnejših odvisnih družb. Med njegovim vodenjem sta se na Poljskem podvojili tako prodaja kot količina proizvedenih izdelkov, kar je njemu in Krki – Polski prineslo številne nagrade.

David Bratož podrobno pozna delovanje vseh poslovnih funkcij velikega podjetja. Na predlog Jožeta Colariča ga je nadzorni svet leta 2015 prvič imenoval za člana uprave za mandatno obdobje 2016–2021. V njem je imel pomembno vlogo pri prenovi Krkine razvojne strategije, zadolžen pa je bil tudi za obvladovanje financ, ekonomike mednarodnega in domačega poslovanja, kontroling skupine Krka, poslovno informiranje in razvoj poslovne informatike. Vzpostavil je področje skladnosti poslovanja in korporativne integritete ter varstva osebnih podatkov. Med njegovim mandatom je Krka še pospešila digitalizacijo in uporabo oblačnih tehnologij ter nadgradila področje informacijske varnosti. Vodi strokovno skupino, ki v Krki nadgrajuje področje trajnostnega upravljanja (ESG). Kot član uprave uspešno sodeluje s svetom delavcev in sindikatoma, pokriva pa tudi področja, povezana z rekreacijo, prehrano in stanovanjsko problematiko zaposlenih, ter Krkina društva.

Je član Nadzornega odbora Gospodarske zbornice Slovenije.

Na predlog Jožeta Colariča ga je nadzorni svet v letu 2021 soglasno imenoval za člana uprave za nov šestletni mandat, ki se je začel 1. januarja 2022.