Mag. Tomaž Sever

tomaz-sever-800x800-w800

Mag. Tomaž Sever, rojen leta 1967, je magistriral iz poslovodenja in organizacije, po osnovni izobrazbi pa je univerzitetni diplomirani inženir strojništva. V Krki je zaposlen od leta 1995. Je namestnik direktorja Prodaje z zadolžitvami direktorja Regije Srednja Evropa.

Področja njegovega delovanja so skrb za raziskavo trgov, predlaganje in razvijanje nastopa Krke na posameznih trgih, definiranje prodajne ponudbe, predlaganje cenovne strategije za posamezne trge, sodelovanje pri načrtovanju promocijskih dejavnosti, oblikovanje, razvijanje in upravljanje distribucijskih poti, sodelovanje pri ustvarjanju prodajne mreže v tujini. Pred zaposlitvijo v Krki je od leta 1992 do leta 1995 delal v podjetju IBM Slovenija, d. o. o., kjer je bil najprej prodajni zastopnik za informacijske sisteme, kasneje pa je vodil projekte uvajanja informacijskih sistemov.

Funkcijo člana nadzornega sveta Krke je kot predstavnik zaposlenih opravljal že v mandatnih obdobjih 2005–2009, 2009–2014, 2014–2019 in 2019–2024. Svet delavcev ga je kot predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu izvolil tudi za novo mandatno obdobje, ki je nastopilo 21. junija 2024.

Izjava o neodvisnosti člana NS