Mojca Osolnik Videmšek

predsednica revizijske komisije

mojca-osolnik-videmsek-800x800-w800

Mojca Osolnik Videmšek, rojena leta 1966, univerzitetna diplomirana ekonomistka, je direktorica v podjetju GB Leasing, odgovorna za področja finance, podpore in upravljanje tveganj. Pred tem je bila en mandat (2014–2019) članica uprave Gorenjske banke, d. d., pristojna za področja upravljanje tveganj, finančno upravljanje, zaledje, pravni posli in skladnost poslovanja.

Preden se je zaposlila v Gorenjski banki, je pokrivala številna zahtevna delovna področja v NLB d. d., povezana predvsem s korporativnim upravljanjem NLB Skupine. Kot direktorica Sektorja za upravljanje kapitalskih naložb in nadzor je bila članica več nadzornih svetov in revizijskih komisij v odvisnih družbah v Sloveniji in tujini. Opravljala je tudi funkcijo direktorice kabineta uprave in nato generalne sekretarke NLB.

Izkušnje z najzahtevnejšimi nalogami ima tudi na področju javne uprave. Od septembra 1994 do aprila 1999 je bila vodja Kabineta predsednika vlade Republike Slovenije, med letoma 2001 in 2003 direktorica Urada predsednika vlade Republike Slovenije, v letu 2000 pa krajši čas generalna sekretarka na Ministrstvu za zunanje zadeve. Izkušena je na področjih upravljanja in nadzora. Ima certifikat Združenja nadzornikov Slovenije in je tri mandate aktivno sodelovala v njegovem upravnem odboru.

Izjava o neodvisnosti člana NS