Prof. dr. Matej Lahovnik

namestnik predsednika nadzornega sveta

matej-lahovnik-800x800-w800

Matej Lahovnik, doktor ekonomskih znanosti, je redni profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je zaposlen od leta 1995. Kot raziskovalec, pedagog in mentor se ukvarja s strateškim upravljanjem, združitvami in prevzemi, organizacijo ter poslovnimi spretnostmi.

Dvakrat je bil minister za gospodarstvo v vladi Republike Slovenije. Med pogajanji za vstop Slovenije v OECD je vodil pogajalski skupini za korporativno upravljanje in naložbe.

Sodeloval je pri številnih znanstvenoraziskovalnih projektih o obnašanju podjetij in finančnih inštitucij v obdobju tranzicije, strategiji gospodarskega razvoja Slovenije ter konkurenčnih strategijah slovenskih in hrvaških podjetij, prevzemih podjetij v državah v tranziciji in regulaciji trgov po vstopu v EU. Je avtor ali soavtor številnih prispevkov s področja strateškega upravljanja ter združitev in prevzemov podjetij, objavljenih v znanstvenoraziskovalnih revijah ali predstavljenih na konferencah, soavtor znanstvene monografije ter avtor oziroma soavtor dveh univerzitetnih učbenikov. Je tudi podpredsednik nadzornega sveta podjetja Mercator.

Izjava o neodvisnosti člana NS