Prof. dr. Julijana Kristl

julijana-kristl-800x800-w800

Prof. dr. Julijana Kristl, rojena leta 1953, doktorica farmacevtskih znanosti, je bila zaposlena na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani (1977–2021). Izpopolnjevala se je na Univerzi v Ženevi in na Univerzi v Lyonu, pa tudi v farmacevtski industriji.

Poleg raziskovalnega in pedagoškega dela je v svoji karieri opravljala funkcijo prodekanje, predstojnice Katedre za farmacevtsko tehnologijo ter dekanje Fakultete za farmacijo in prorektorice na Univerzi v Ljubljani (dva mandata). Kot članica vseskozi deluje v številnih pomembnih komisijah in odborih na republiški in univerzitetni ravni.

Svojo znanstveno pot je začela na področju farmacevtske tehnologije. Med njene največje dosežke spadata razvoj in uveljavitev farmacevtske nanotehnologije v Sloveniji. Začela je z razvojem in vrednotenjem nanodostavnih sistemov učinkovin, ki podpirajo zdravljenje na inovativen način in po novih mehanizmih. Med njene odmevne znanstvene dosežke spadajo razvoj in raziskave lipidnih in polimernih nanostruktur (različni nanodelci in nanovlakna), odkritje mehanizmov za povečanje topnosti in biološke uporabnosti učinkovin ter razumevanje soodvisnosti med strukturno zgradbo in odzivom celic po stiku z njimi v realnem času. Njeni dosežki so jo umestili med svetovno priznane farmacevtske nanotehnologe.

Življenjsko poslanstvo profesorice Julijane Kristl je raziskovanje, generiranje znanja ter prenašanje odkritij na študente, znanstveno skupnost in v gospodarstvo. Za svoje profesionalno ustvarjanje si postavljala visoke cilje in je vedno usmerjena v prihodnost in družbeno korist. Njeno znanje in osebne kompetence, pa tudi samostojnost in neodvisnost, so dobra osnova za uspešno delovanje v Krkinem nadzornem svetu.

Izjava o neodvisnosti člana NS