Jože Mermal

predsednik nadzornega sveta

joze-mermal-800x800-w800

Jože Mermal, rojen leta 1954, iz Ljubljane, univerzitetni diplomirani ekonomist, je leta 2019, ko je družba BTC prešla na enotirni sistem upravljanja, postal predsednik upravnega odbora družbe. Pred tem je kot predsednik uprave več kot 26 let uspešno vodil družbo BTC, v kateri na različnih odgovornih funkcijah ustvarja in deluje že od leta 1978.

Bil je pobudnik in vodja projekta prestrukturiranja in preobrazbe nekdanjih javnih skladišč v uspešno, dinamično in naglorastočo gospodarsko družbo ter hkrati v enega od največjih poslovnih, nakupovalnih, zabaviščnih, rekreativnih, kulturnih in inovacijskih centrov v Evropi BTC City. Kot utemeljitelj in strateg sodobne družbe BTC stremi k nenehnemu vlaganju v razvoj, ki vodi k dolgoročnemu cilju, ta pa je »BTC – odprta družba, družba prihodnjih generacij«. Pod njegovim vodstvom je prek številnih dejavnosti povezana z dolgoročnimi poslovnimi partnerji in postaja svojevrsten ekosistem, ki pri iskanju poslovnih priložnosti vidi izzive v širši družbi, v globalizaciji, inovacijah in trajnostnem razvoju.

V sodelovanju z Mestno občino Ljubljana je aktivno sodeloval tudi pri nastajanju 230 ha velikega urbanističnega projekta mesta Ljubljana »Partnerstvo Šmartinska«, v okviru katerega so bili zgrajeni Kristalna palača, Radisson Blu Plaza Hotel in Ikea. Skupaj z mestno občino Ljubljana je sodeloval tudi pri nastajanju Intermodalnega logističnega terminala Ljubljana.

Pod njegovim vodstvom je bilo leta 2015 ustanovljeno podjetje ABC pospeševalnik, katerega temeljno
poslanstvo je razvoj start-up ekosistema. Ključne vodstvene funkcije opravlja tudi v športnih organizacijah in v okviru mednarodnih športnih dogodkov.

Družba BTC je pod njegovim vodstvom prejela številne nagrade in priznanja za projekte v širšem okolju. Vključuje se tudi v dogodke na kulturnem, športnem, izobraževalnem, humanitarnem in znanstvenem področju, ki jih osebno podpira in se pri tem tudi angažira.

Za svoje delo je prejel številne nagrade, med njimi leta 1997 nagrado manager leta in leta 2001 strokovno priznanje Slovenskega društva za odnose z javnostmi in komunikacijsko odličnost primus. Zaradi podpiranja kulture je prejel naziv mecen leta 2011 v kulturi. Za vizionarsko vodenje in ustvarjanje v družbi BTC je leta 2012 prejel nagrado Vision Manager, ki jo podeljujejo strokovnjaki za odnose z javnostjo iz Jugovzhodne Evrope. Leta 2013 mu je Mestna občina Ljubljana podelila nagrado Marjana Rožanca za dosežke na športnem področju. Prejel je tudi nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke v kategoriji velikih podjetij za leto 2013. Pod njegovim vodstvom je družba BTC postala prvo in do danes edino slovensko podjetje, katerega delnice so kotirale na Londonski borzi. Leta 2015 je prejel zlato plaketo Združenja manager za več kot dve desetletji podpore združenju, leta 2016 pa častitljivo nagrado naj menedžer Jugovzhodne Evrope, ki jo podeljuje Evropska neodvisna agencija. Za zasluge za ugled, pomen in razvoj občine Ljubljana ter razvoj njenih dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov je leta 2017 prejel najvišje priznanje Mestne občine Ljubljana, naziv častni meščan Ljubljane. Po izboru najboljših menedžerjev in podjetij iz Srednje in Jugovzhodne Evrope je leta 2019 prejel nagrado evropski naj menedžer in naj podjetje, ki jo podeljujejo za življenjsko delo. Leta 2020 je prejel priznanje Združenja manager za življenjsko delo na področju menedžmenta.

Izjava o neodvisnosti člana NS