Dr. Mari Božič

Mari Božič

Dr. Mari Božič, rojena leta 1964, je pomočnica vodje Farmacevtskega razvoja. V Krki je zaposlena od leta 1981. Po izobrazbi je diplomirana ekonomistka, specialistka poslovne ekonomije, magistrica znanosti s področja menedžmenta in doktorica znanosti s področja menedžmenta kakovosti. Srednješolsko izobrazbo farmacevtske in kemijske smeri je nadgradila s študijem in izkušnjami, ki jih je pridobila z delom na različnih področjih v proizvodnji ter v razvoju in raziskavah zdravil. Od leta 2004 je pri Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje (SIQ) registrirana notranja presojevalka sistema vodenja kakovosti.

Z znanjem, ki ga je obogatila z delovnimi izkušnjami, je leta 2002 vzpostavila sistem kakovosti v Piloti farmacevtskega razvoja. Leta 2007 je prevzela njeno vodenje in svoje naloge uspešno opravljala skoraj 17 let. Ob širitvah razvojnih zmogljivosti je bila članica več projektnih skupin. Največji projekt je bila izgradnja nove Pilote farmacevtskega razvoja leta 2018.

Od leta 2005 je članica, od leta 2023 pa predsednica sveta delavcev Krke. Je tudi članica predsedstva Združenja svetov delavcev Slovenije. Nenehno izpopolnjuje svoje strokovno znanje in je aktivna na področju ekonomske demokracije. Njeno raziskovanje se nanaša predvsem na zaposlene in njihove medsebojne odnose. Sodeluje na strokovnih konferencah ter objavlja članke v domačih in tujih publikacijah.

Svet delavcev jo je za članico nadzornega sveta, predstavnico zaposlenih, izvolil za obdobje od 21. 6. 2024 do 21. 6. 2029. Je imetnica Certifikata ZNS, s katerim izkazuje, da je z opravljenim izpitom pridobila ustrezna strokovna znanja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora.

Izjava o neodvisnosti člana NS