Svetlobno onesnaževanje

Zavedamo se pomena svetlobnega onesnaževanja, zato smo pred šestimi leti začeli posodabljati zunanjo razsvetljavo in od takrat že bistveno bistveno zmanjšali skupno nazivno električno moč.

public Park infrastructure, night lighting

SISTEMATIČNO DO MANJŠE PORABE

Svetlobno onesnaževanje je emisija svetlobe iz virov svetlobe, ki poveča naravno osvetljenost okolja in povzroča zdravstvene težave. Onemogoča tudi vidnost zvezd v mestih, moti astronomska opazovanja, trati energijo in vpliva na ekološke sisteme.

Na Krkinih proizvodnih in poslovnih lokacijah v Sloveniji z zunanjo razsvetljavo osvetljujemo parkirne, prometne (notranje ceste in peš poti), transportne in skladiščne površine. Imamo tudi svetlobne napise in oglasne površine.

Vklapljanje zunanje razsvetljave ter svetlobnih napisov in panojev poteka prek astronomske ure. Na večjih lokacijah izvajamo ločene meritve porabe električne energije za zunanjo razsvetljavo.

V Krki smo s posodobitvijo zunanje razsvetljave bistveno zmanjšali skupno nazivno električno moč. Ta je leta 2023 za vse lokacije v Sloveniji znašala 25 kW, kar je 17 % manj, kot je leta 2014 znašala samo na lokaciji v Ločni.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

KAKOVOST

Kakovost je naša zaveza, z njo se srečujemo na vsakem koraku.

VEČ

DRUŽBENA ODGOVORNOST

Podpiramo projekte, povezane z zdravjem in s kakovostjo življenja.

VEČ

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Zaupanje v Krkina zdravila se začne v naših razvojnih laboratorijih in proizvodnih obratih.

Več