Prevoz

Z odgovornostjo do okolja posebno pozornost namenjamo investicijam
v sodoben vozni park. Uporabljamo najsodobnejša vozila z ekološko ustreznimi motorji.

TR122SI-trajnostni-razvoj-okolje-okoljski-vplivi-prevoz-Krka-prevoz-c1640x920-M21

Na področju osebnih vozil v sklopu strategije mobilnosti povečujemo obseg vozil na električni pogon. Globalna prisotnost Krke zahteva učinkovit in odlično organiziran transport, ki zadosti raznolikim potrebam in zahtevam trgov. Izdelke večinoma dostavljamo na evropske in azijske trge, pri čemer uporabljamo vse vrste prevoza, organiziramo pa ga prek lastnega transportnega oddelka z lastnimi vozili in prek pogodbenih prevoznikov.

NAJSODOBNEJŠI VOZNI PARK

Za dostavo s cestnim prevozom uporabljamo najsodobnejša vozila z ekološko ustreznimi motorji. Za bolj oddaljene trge uporabljamo ladijski, letalski in železniški prevoz. V letu 2022 smo organizirali več kot 11.000 prevozov končnih izdelkov, surovin in embalaže. Z lastnimi vozili smo prevozili več kot 2,1 milijona kilometrov in porabili 585.000 litrov goriva.

KRKIN DAN BREZ AVTOMOBILA

Evropskemu tednu mobilnosti, ki vsako leto poteka septembra, se na Krkin dan brez avtomobila pridružujemo tudi krkašice in krkaši v Sloveniji ter v odvisnih družbah in predstavništvih. S trajnostnimi oblikami prihoda na delo (s hojo, kolesi, skiroji, rolerji, skupnimi prevozi ipd.) dokazujemo, da smo povezana skupnost, ki si prizadeva za zeleno mobilnost, bolj zdravo okolje in izboljšanje kakovosti življenja.

Slideshow slide 1

KRKIN DAN BREZ AVTOMOBILA 2022

Ob dnevu brez avtomobila, pa tudi sicer, za prihod v službo izberemo katerega od trajnostnih načinov in tako prispevamo k čistejšemu okolju.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

KAKOVOST

Kakovost je naša zaveza, z njo se srečujemo na vsakem koraku.

VEČ

DRUŽBENA ODGOVORNOST

Podpiramo projekte, povezane z zdravjem in s kakovostjo življenja.

VEČ

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Zaupanje v Krkina zdravila se začne v naših razvojnih laboratorijih in proizvodnih obratih.

Več