Odpadne vode

Čim bolj celovito in učinkovito čiščenje odpadnih vod je pri varovanju okolja ena od naših prednostnih nalog. S čiščenjem odpadnih vod varujemo površinske in podzemne vode pred organskim in mikrobiološkim onesnaženjem ter vnosom dušikovih in fosforjevih snovi.

TR100SI-trajnostni-razvoj-okolje-okoljski-vplivi-main-Krka-odpadne-vode-c1640x920-M21

STROKOVNOST IN UČINKOVITOST NA PRVEM MESTU

Za učinkovito čiščenje uporabljamo vrsto fizikalnih, kemijskih in bioloških postopkov, s katerimi iz odpadnih vod odstranjujemo različne vrste onesnaževal. S strokovnim in timskim delom, ki združuje znanje s področja kemije, kemijskega inženirstva, mikrobiologije, strojništva, zdravstvene hidrotehnike in še nekaterih drugih strok, skrbimo, da kakovost vode dolgoročno ohranjamo na vseh proizvodnih lokacijah.

ZAGOTAVLJAMO SKLADNOST Z ZAKONODAJO IN OKOLJEVARSTVENIMI DOVOLJENJI

Delujemo v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov in učinkovin, katere zahteve so zajete v okoljevarstvenih dovoljenjih za posamezno proizvodno lokacijo.

Ravnanje z odpadnimi vodami (skupne enote obremenitve*)

1737 2019 1241 2020 1371 2021 1584 2022 1239 2023

*Skupne enote obremenitve predstavljajo predpisani matematični izračun onesnaženja na vseh iztokih odpadnih vod (Ločna, Šentjernej, Bršljin, Ljutomer, Krško). Pri izračunu upoštevamo letni pretok odpadnih vod, organsko onesnaženje, obremenitve z dušikom, fosforjem in neraztopljenimi snovmi ter učinek čiščenja čistilne naprave.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

KAKOVOST

Kakovost je naša zaveza, z njo se srečujemo na vsakem koraku.

VEČ

DRUŽBENA ODGOVORNOST

Podpiramo projekte, povezane z zdravjem in s kakovostjo življenja.

VEČ

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Zaupanje v Krkina zdravila se začne v naših razvojnih laboratorijih in proizvodnih obratih.

Več