Hrup

V Krki majhne emisije hrupa zagotavljamo z ustrezno opremo, namestitvami opreme v zaprte prostore, protihrupnimi zaščitami, električnim napajanjem agregatov za hlajenje tovornih vozil in premestitvijo tovornih vozil v notranjost proizvodnega območja.

TR103SI-trajnostni-razvoj-okolje-okoljski-vplivi-main-Krka-hrup-tisina-c1640x920-M21

HRUP NADZIRAMO Z REDNIMI MERITVAMI

Meritve v skladu s predpisom, ki ureja mejne vrednosti kazalnikov hrupa v okolju, izvajamo vsake tri leta in ob vsaki večji spremembi, ki bi lahko povzročila povečanje hrupa. Z vsemi ukrepi dosegamo, da so rezultati meritev v skladu z zakonodajo, kar dokazujejo tudi rezultati monitoringov hrupa na vseh lokacijah.

Hrup je vsak zvok, ki vzbuja nemir, moti človeka in škoduje njegovemu zdravju ali počutju ter škodljivo vpliva na okolje. Evropska agencija za okolje ocenjuje, da je ravnem hrupa, ki škodijo zdravju, dolgotrajno izpostavljenih 20 % evropskega prebivalstva, to je več kot 100 milijonov ljudi. Industrija je kljub raznovrstni dejavnosti eden od manjših virov hrupa v okolju.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

KAKOVOST

Kakovost je naša zaveza, z njo se srečujemo na vsakem koraku.

VEČ

DRUŽBENA ODGOVORNOST

Podpiramo projekte, povezane z zdravjem in s kakovostjo življenja.

VEČ

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Zaupanje v Krkina zdravila se začne v naših razvojnih laboratorijih in proizvodnih obratih.

Več