Elektromagnetno sevanje

V Krki spremljamo zakonodajo s področja elektromagnetnega sevanja in izvajamo zahtevane meritve in monitoringe. Rezultati dokazujejo, da so sevalne obremenitve na prepoznanih virih pod mejnimi vrednostmi, ki jih določa zakonodaja.

AdobeStock_416605119_c1800x1050 (1)

SEVALNE OBREMENITVE SO POD DOLOČENIMI MEJNIMI VREDNOSTMI

Poleg elektromagnetnega sevanja, ki je sestavni del naravnega in življenjskega okolja, se je z elektrifikacijo pojavilo tudi elektromagnetno sevanje tehničnega izvora, za katero je znanstveno dokazano, da pri dovolj velikih jakostih opazno učinkuje na organizme.

Jakosti polj, ki jih navadno srečamo v naravnem in življenjskem okolju, so večinoma premajhne za nastanek teh učinkov.

V Krki spremljamo zakonodajo s tega področja in izvajamo zahtevane meritve. Na lokaciji v Ločni smo prepoznali vire visoko- in nizkofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja, kot so bazne postaje za mobilno telefonijo, sistemi ojačevalcev mobilnega signala znotraj objektov, transformatorske postaje in elektroenergetski proizvodni viri ter srednjenapetostni elektroenergetski vodi in povezave.

Rezultati prvih meritev in monitoringov dokazujejo, da so sevalne obremenitve pod mejnimi vrednostmi, ki jih določa zakonodaja s področja elektromagnetnega sevanja. Upoštevamo jo tudi na ostalih Krkinih proizvodnih in poslovnih lokacijah v Sloveniji, čeprav tam ni baznih postaj za mobilno telefonijo in so zato energetsko manj intenzivne.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

KAKOVOST

Kakovost je naša zaveza, z njo se srečujemo na vsakem koraku.

VEČ

DRUŽBENA ODGOVORNOST

Podpiramo projekte, povezane z zdravjem in s kakovostjo življenja.

VEČ

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Zaupanje v Krkina zdravila se začne v naših razvojnih laboratorijih in proizvodnih obratih.

Več