Biotska raznovrstnost

S pozitivno okoljsko naravnanostjo in doslednim izpolnjevanjem zakonskih zahtev na vseh Krkinih proizvodnih lokacijah zagotavljamo ekološko, biotsko in krajinsko ohranitev naravnih vrednot.

TR102SI-trajnostni-razvoj-okolje-okoljski-vplivi-main-Krka-biodiverziteta-c1640x920-M21

PRIZADEVAMO SI ZA OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI

Vsi Krkini industrijski objekti so strnjeni in ne posegajo v ekološko občutljiva območja, tako pri obstoječih objektih kot pri gradnji novih pa upoštevamo najstrožje okoljevarstvene zahteve. Zajem rečne vode in izpust očiščenih odpadnih vod iz naše čistilne naprave ne ogrožata pogojev za ohranitev vodnih in obvodnih biotopov ter pogojev, ki biotop povezujejo.

SPREMLJAMO, UPOŠTEVAMO IN SE IZOBRAŽUJEMO

V Krki bomo tudi v prihodnje spremljali in upoštevali vse smernice in zahteve evropske in nacionalne zakonodaje s tega področja. Na internih izobraževanjih bomo zaposlene še naprej ozaveščali o pomenu biotske raznovrstnosti, saj lahko k ohranjanju narave veliko prispeva vsak posameznik.

Raziskujte naprej

Multiparty banner 1

KAKOVOST

Kakovost je naša zaveza, z njo se srečujemo na vsakem koraku.

VEČ

DRUŽBENA ODGOVORNOST

Podpiramo projekte, povezane z zdravjem in s kakovostjo življenja.

VEČ

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Zaupanje v Krkina zdravila se začne v naših razvojnih laboratorijih in proizvodnih obratih.

Več