Zdravstvo

Strokovno javnost redno seznanjamo z vsemi potrebnimi informacijami o svojih izdelkih. S posebno skrbnostjo zagotavljamo, da so informacije, ki so osnova za pravilno in varno uporabo naših izdelkov, ažurne.

Strokovne sodelavce redno usposabljamo. Razvijamo napredne digitalne vsebine za izobraževanje in podpiramo delovanje strokovnih društev in združenj. V vseh stikih s strokovno javnostjo ravnamo odgovorno in po veljavnih zakonskih in drugih predpisih, ki urejajo poslovanje, vključno s predpisi glede trženja izdelkov in zagotavljanja varstva osebnih podatkov, ter spoštujemo dobro poslovno prakso in Krkin kodeks promocije.

Kodeks promocije

OBJAVA PRENOSA SREDSTEV