Pravice posameznikov

POOBLAŠČENA OSEBA

Krka je imenovala pooblaščeno osebo za varovanje osebnih podatkov (data protection officer, DPO). Poleg drugih nalog, ki jih določa Splošna uredba o varstvu podatkov, je ena ključnih nalog pooblaščenca vzpostavljanje in izvajanje določenih postopkov ter kontrola vseh postopkov, ki jih mora izvajati Krka, da uresničuje pravice posameznikov.

Kontaktni podatki
Krka, d. d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Andreja Korinšek
dataprotection.officer@krka.biz

PRAVICE POSAMEZNIKOV

Zahtevke (za dostop, popravek, izbris in preklic osebne privolitve, omejitev obdelave in ugovor obdelavi) nam lahko posredujete osebno ali kot overjeni dokument pri notarju ali na upravni enoti, ki zagotavlja, da pravico uveljavlja prava oseba. Med ključnimi cilji Splošne uredbe o varstvu podatkov sta tudi zaščita osebnih podatkov pred nepooblaščenim vpogledom in zagotavljanje točnosti osebnih podatkov, zato mora posameznik sprejeti zahtevo po identifikaciji. V nasprotnem primeru lahko npr. izpis ali popravek osebnih podatkov zahteva kdorkoli za kogarkoli in lahko pride do nepooblaščenega razkritja ali uporabe napačnih osebnih podatkov.

Obrazci za uveljavljanje pravic so na voljo na spletni strani informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije.

V primerih, ko posameznik izvede spletno privolitev, bo omogočen tudi spletni preklic, identiteta pa se preverja s potrditvijo prek elektronske pošte.

Vsak zahtevek posameznika bomo obravnavali in izvedli ustrezne postopke ali pa ga bomo obvestili, da to ni mogoče, in mu pojasnili, zakaj ne.

Obveščamo vas tudi, da imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.