Evidence obdelav osebnih podatkov

Krka je identificirala vse zbirke, v katerih se nahajajo osebni podatki posameznikov.

V opisu posamezne zbirke osebnih podatkov (t. i. evidenca obdelave) navajamo:

 • pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov;
 • kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki;
 • vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov;
 • namen obdelave;
 • rok hrambe osebnih podatkov;
 • uporabnike ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov;
 • ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo ali v mednarodno organizacijo, kam in komu ter pravno podlago iznosa;
 • splošni opis zavarovanja osebnih podatkov:
  • fizične zbirke podatkov in prostore, v katerih se nahajajo osebni podatki iz zbirke;
  • prenose osebnih podatkov med bazami podatkov (vmesniki);
  • kdo je lastnik zbirke in kdo ima uporabniške pravice za delovna mesta z dostopom do podatkov;
  • pogodbene obdelovalce osebnih podatkov;
  • evidenco posredovanja;
  • opis tehničnih in organizacijskih ukrepov.