Pristopna izjava PIGD Krka

Pridruži se Prostovoljnemu industrijskemu gasilskemu društvu Krka (PIGD Krka) in/ali Industrijski gasilski enoti (IGE Krka), kjer zaposleni pomagamo širiti preventivno ravnanje v svoji delovni sredini in prispevamo k ohranjanju visoke ravni požarnega varstva v podjetju. Čakajo te področna usposabljanja, strokovne ekskurzije, sodobna gasilska oprema in tehnika ter povezana ekipa.

Vaši podatki

Delovno mesto v Krki

Želim delovati kot operativni gasilec v IGE Krka

Izpolnijo člani, ki so že člani drugih prostovoljnih gasilskih društev

Izjavljam,

  • da želim postati član/-ica PIGD Krka in/ali IGE Krka. S svojim delom želim prispevati k večji varnosti podjetja in k razvoju društva oziroma gasilske enote,
  • da bom kot član/-ica IGE Krka sodeloval/a pri gašenju požara v Krki in pri odpravi posledic požara, na lokacijah Krke kot pomoč delavcem Oddelka za varstvo pred požarom in teritorialnim enotam,
  • da bom kot član/-ica IGE Krka izvajal/a naloge s področja varstva pred požarom po odredbi vodje Oddelka za varstvo pred požarom,
  • da bom redno plačeval članarino in dovoljujem, da se znesek letne članarine odtegne od plače in nakaže na račun PIGD Krka. Če iz kakršnegakoli razloga zneska za tekoče leto ne bo mogoče odtegniti od plače, bom članarino nakazal/-a na transakcijski račun društva št. 02970-0014760267, ki je odprt pri Novi Ljubljanski banki, d. d.,
  • da dovoljujem, da se moje podatke shranjuje in obdeluje ter jih uporablja za pošiljanje vabil in morebitnih obvestil. Pridobljeni osebni podatki bodo skrbno varovani skladno z veljavo evropsko in slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Več o Krkini politiki varstva osebnih podatkov ter pravicah posameznikov si lahko preberete na www.krka.si.

Pristopna izjava PIGD

Vaša prijava je bila uspešno posredovana. Povzetek boste prejeli na svoj e-naslov.

Pravna obvestila

Zaščiteno s preverjanjem reCAPTCHA   Zasebnost Pogoji.