Severna Makedonija

Krka je svoje predstavništvo v Severni Makedoniji odprla v 70. letih prejšnjega stoletja. Danes delujemo prek odvisne družbe, v kateri zaposlujemo visokoizobražen in predan kader, ki že vrsto let tesno sodeluje s strokovno javnostjo in različnimi organizacijami.

Smo eno od vodilnih podjetij na trgu. Svojega položaja nismo utrdili zgolj s prodajo Krkinih izdelkov, ampak tudi z uvajanjem sodobne doktrine pri zdravljenju bolezni srca in ožilja, osrednjega živčevja, prebavil in sečil ter pri obvladovanju bolečine. Naše najbolj prepoznavne blagovne znamke so Atoris, Roswera, Nolpaza, Prenessa, Enap, Tanyz in Helex.

Nenehno se izobražujemo, organiziramo strokovna srečanja, delavnice, simpozije, kongrese in laično javnost ozaveščamo o pomenu zdravja. S poslovnimi partnerji gradimo trdne odnose, saj je v času nenadnih sprememb in močne konkurence edina prava strategija prodaja visokokakovostnih izdelkov z dodano vrednostjo.

Severna Makedonija je eden od Krkinih trgov z največjim številom registriranih izdelkov. Tržimo 114 zdravil na recept v 330 farmacevtskih oblikah, jakostih in pakiranjih. V programu izdelkov brez recepta imamo registriranih 28 izdelkov v 39 farmacevtskih oblikah, jakostih in pakiranjih, v programu veterinarskih izdelkov pa 34 izdelkov v 90 farmacevtskih oblikah, jakostih in pakiranjih.

KRKA-FARMA DOOEL Skopje

Ul. Hristo Tatarčev 1 št. 101
1000 Skopje