Prizadevamo si za zajezitev koronavirusa in zagotavljamo proizvodnjo zdravil

V Krki postavljamo zdravje zaposlenih, partnerjev in celotne skupnosti na prvo mesto. Že od začetka pojava koronavirusa pozorno spremljamo epidemiološko situacijo in razvoj dogodkov po svetu. Za zajezitev virusa smo pripravili sanitarne, zdravstvene in organizacijske preventivne ukrepe, s katerimi zagotavljamo primerne pogoje za zmanjšanje možnosti okužbe ljudi in čim bolj nemoteno poslovanje.

Po razglasitvi epidemije na državni ravni in ostalih ukrepih vlade smo sprejeli še dodatne ukrepe za zajezitev širitve okužbe s koronavirusom, da bi tako ščitili zdravje vseh zaposlenih in zagotavljali neprekinjeno poslovanje. Za Krko kot proizvajalko zdravil je to izrednega pomena, saj tako zagotavljamo, da v času boja proti koronavirusu ne bo prekinitev v oskrbovalni verigi in s tem pomanjkanja prepotrebnih zdravil v Sloveniji in drugih državah. Na dolžnost, da izvajamo različne ukrepe za nemoteno delovanje proizvodnih zmogljivosti, je v svoji izjavi opozorilo tudi evropsko generično združenje Medicines for Europe, katerega člani smo. Pozorno spremljamo tudi razvoj dogodkov v svetu.

Celotno pot svojih izdelkov v vseh fazah njihovega življenjskega cikla obvladujemo z vertikalno integriranim poslovnim modelom, ki z razvojem, kontrolo kakovosti, dobro organizirano oskrbovalno verigo, številnimi lastnimi proizvodnimi zmogljivostmi, trženjsko-prodajnimi aktivnostmi in podpornimi dejavnostmi pokriva širok spekter procesov in dejavnosti na globalni ravni. To je zagotovilo za kakovost, varnost, učinkovitost in visoko dodano vrednost naših farmacevtskih izdelkov, za kar si bomo prizadevali tudi v prihodnje.

Ukrepi za zajezitev širjenja okužbe s koronavirusom

 • Oblikovali smo skupino za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom, ki sprejema dodatne ukrepe, priporočila in protokole, katerih cilj je vzpostavljanje pogojev za preprečitev možnosti okužbe zaposlenih s koronavirusom ter zagotavljanje nemotenega dela in poslovanja.
 • Vse zaposlene v Krki v Sloveniji in v Krkinih podjetjih in predstavništvih po svetu izčrpno informiramo o doslej znanih lastnostih virusa, znakih in širjenju bolezni ter jim posredujemo jasna navodila, kako ravnati, da se zaščitimo pred koronavirusom in podobnimi virusi, ter kako ravnati ob okužbi. Za informiranje zaposlenih smo na internih spletnih straneh ustvarili posebno spletno mesto, redno pa pripravljamo tudi posebne izdaje internega glasila in plakate.
 • Zaposlene v skupini Krka smo pozvali k upoštevanju ukrepov, ki so jih predpisale državne zdravstvene in druge ustanove tako v poslovnem kot v zasebnem okolju.
 • Število zaposlenih v delovnem procesu smo zmanjšali, kolikor je bilo mogoče.
 • Da bi zaposlene zaščitili pred okužbo in zagotovili nemoteno poslovanje podjetja, od četrtka, 12. marca 2020, na vseh lokacijah Krke, d. d., Novo mesto v Sloveniji na vhodih v podjetje merimo telesno temperaturo zaposlenih.
 • Zaposleni in posamezniki, ki morajo zaradi neprekinjenega delovnega procesa vstopiti v podjetje, se ob vstopu po predpisanem postopku dezinficirajo in nadenejo predpisano zaščitno opremo.
 • Odpovedali smo službena potovanja, zaposlenim pa smo priporočili organizacijo videokonferenc, uporabo Skypa in ostalih elektronskih oblik komunikacije.
 • V skladu z navodili pristojnih ustanov zaposlene redno obveščamo, kako ravnati, če opazijo znake bolezni, kot so povišana telesna temperatura, suh kašelj, dihalna stiska, utrujenost, bolečine, zamašen nos, suho grlo, oziroma če sumijo, da so okuženi s koronavirusom.
 • Pripravili smo protokol zaščitnega ravnanja pri sumu okužbe, in sicer navodila za ravnanje zaposlenega, ki sumi, da je okužen, in navodila za ravnanje nadrejenih in drugih na delovnem mestu.
 • Zaposleni so prejeli natančna navodila za prihod na delo, pripravo na delo, organizacijo dela, ustrezno razkuževanje vseh površin ter navodila za zaščito zaposlenih na delovnem mestu.
 • Sodelavce ves čas ozaveščamo in pozivamo k doslednemu upoštevanju primerne medosebne razdalje (1,5 m). Pripravili smo ustrezen protokol za ravnanje pri osebnih srečanjih.
 • V skladu s pravili dobre proizvodne prakse imamo razkužila za razkuževanje rok nameščena v vseh objektih, kjer potekajo razvojni, skladiščni, proizvodni in kontrolni procesi, pri vhodih v vse Krkine objekte, v restavracijah in na hodnikih v vseh ostalih Krkinih objektih.
 • V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in zdravstvenimi organi smo uvedli dodatne preventivne ukrepe v Krkinih restavracijah: urnik malice, možnost prevzema pakiranih hladnih obrokov, ustrezna razdalja, ustrezni zaščitni ukrepi.
 • Za preprečitev širitve virusa smo preklicali srečanja s poslovnimi partnerji. Do nadaljnjega z njimi komuniciramo po elektronskih poteh (telefon, e-pošta), za sestanke pa uporabljamo virtualna orodja (e-sestanki).
 • Do nadaljnjega v podjetju ne sprejemamo skupin obiskovalcevodpovedali smo tudi vse organizirane dogodke.
 • Ves čas pozorno spremljamo položaj v Sloveniji in tujini. Glede na splošno zdravstveno stanje tako v Sloveniji kot tudi v svetu in informacije pristojnih ustanov bomo sprejemali še dodatne organizacijske preventivne in zaščitne ukrepe.

Hitro in učinkovito razkužite površine in se zaščitite pred koronavirusom SARS-CoV-2

Ljubljana, 9. december 2020 – Koronavirus SARS-CoV-2 je močno posegel v naše vsakdanje življenje. Da bi preprečili širjenje okužb, je nujno upoštevanje navodil stroke in preventivnih ukrepov, med katerimi je zelo pomembno tudi razkuževanje prostorov, površin in predmetov. O tem so na današnji virtualni okrogli mizi, ki jo je organizirala Krka, največje slovensko farmacevtsko podjetje in eno od vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij na svetu, govorili priznani slovenski strokovnjaki. V…
Zahvala zdravnikom in farmacevtom

Zahvala zdravnikom in farmacevtom

Epidemija koronavirusa nam spreminja življenja. Zahvaljujemo se zdravnikom in farmacevtom, ki se v prvih linijah srečujete s to epidemijo in s svojim delom pomagate bolnikom.V Krki proizvajamo zdravila za ljudi in živali – za živa bitja. Tudi…
Zahvala predstavnicam in predstavnikom medijev

Zahvala predstavnicam in predstavnikom medijev

Epidemija koronavirusa nam spreminja življenja. Zahvaljujemo se predstavnicam in predstavnikom medijev, ki nas hitro in verodostojno obveščate, in vsem, ki se v prvih linijah srečujete s to epidemijo in s svojim delom pripomorete k varnosti…

Varna uporaba zaviralcev ACE in sartanov

V preteklih dneh so se v različnih medijih pojavila sporočila, da naj bi zvišan krvni tlak (hipertenzija) povečal občutljivost za okužbo z virusom SARS-CoV-2 in da naj bi sočasno jemanje zaviralcev angiotenzinske konvertaze (zaviralcev ACE) ali zaviralcev receptorjev angiotenzina (sartanov) poslabšalo izid zdravljenja pri bolnikih, ki so zboleli za COVID-19. Sporočila so izhajala iz članka, ki je bil 11. marca 2020 objavljen v reviji Lancet, vendar so bila pogosto vsebinsko pomanjkljiva…
Krka podarila za 220.000 evrov razkužila Ecocid S za pomoč pri obvladovanju pandemije COVID-19

Krka podarila za 220.000 evrov razkužila Ecocid S za pomoč pri obvladovanju pandemije COVID-19

Tudi v farmacevtski družbi Krka si prizadevamo za omilitev pandemije bolezni, ki jo povzroča koronavirus. Zavodu RS za blagovne rezerve in Upravi RS za zaščito in reševanje smo donirali 15 ton vsestranskega visoko aktivnega razkužila Ecocid…
Ob svetovnem dnevu zdravja želimo vsem ljudem, da bi ostali zdravi

Ob svetovnem dnevu zdravja želimo vsem ljudem, da bi ostali zdravi

Svetovni dan zdravja je v času, ko si prizadevamo zajeziti okužbo s koronavirusom, posvečen medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in babicam. Svoje delo tako kot vsi zdravstveni delavci tudi v teh okoliščinah opravljajo zelo požrtvovalno,…

Hitro in učinkovito razkuževanje z Ecocid S

2:25