25. 9. 2019

Zlato in srebrno priznanje GZS za inovacije

5 min. branja

Brdo, 25. september 2019 – Krka je prejela zlato in srebrno priznanje za najboljše inovacije, ki jih podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). Zlato priznanje so Krkinim raziskovalcem podelili za inovativno generično zdravilo z učinkovino paliperidon za zdravljenje shizofrenije v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem na osnovi osmotske črpalke. Pri njegovem razvoju smo se osredotočili predvsem na zasnovo izdelka, ki omogoča bolnikom jemanje enkrat na dan, obenem pa zagotavlja natančen nadzor hitrosti sproščanja zdravilne učinkovine. Z novim zdravilom smo izboljšali dostopnost najsodobnejše terapije širšemu krogu bolnikov. Srebrno priznanje smo prejeli za kombinirano tableto olmesartana in amlodipina za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka.

V Krki se zavedamo, da je, ko gre za zdravje, dovolj dobro le najboljše. Zato skrbno načrtujemo nastajanje zdravil in pri tem čim bolj upoštevamo potrebe bolnikov. Vanje so vgrajeni znanje in izkušnje Krkinih strokovnjakov, ki v želji, da bi bolnikom zagotovili učinkovito, varno in kakovostno zdravljenje, razvijajo nove generične farmacevtske izdelke v sodobnih farmacevtskih oblikah. Njihovo visoko kakovost dokazujejo številne analize.

Zlato priznanje zdravilu za zdravljenje shizofrenije
Prednost inovacije z zlatim priznanjem nagrajenega zdravila za zdravljenje shizofrenije je farmacevtska oblika, ki omogoča odmerjanje zdravila enkrat dnevno in zagotavlja izredno enakomerno sproščanje zdravilne učinkovine.

Pri delovanju farmacevtske oblike so naši raziskovalci izkoristili naravni proces, osmozo, ki poteka v celicah vseh živih bitij in omogoča delovanje celic. V novem zdravilu je osmoza motor, ki poganja sproščanje zdravilne učinkovine.

S tehnologijo osmotske črpalke dosežemo, da v procesu osmoze zunanja tekočina prehaja skozi polprepustno membrano v spodnjo plast tablete. Ko se njena prostornina povečuje, z nadzorovano hitrostjo potiska plast učinkovine skozi laserski izvrtini na vrhu tablete. Prav odprtini sta ključni za delovanje zdravila. Izdelani sta z laserjem, ki ju v delčku sekunde z natančno merjenimi pulzi izvrta s premerom manj kot en milimeter. Globina odprtin pa je še manjša in znaša le nekaj desetink milimetra. Proces izdelave odprtin je v celoti avtomatiziran.

Gre za prvi in edini generični izdelek z učinkovino paliperidon, ki je na voljo v treh jakostih, ki omogočajo prilagajanje odmerkov vsakemu bolniku. Zasnova izdelka omogoča jemanje enkrat na dan. S tem dosežemo boljši terapevtski učinek zdravila, boljše prenašanje zdravljenja in sodelovanje bolnikov pri zdravljenju ter posledično zagotovimo optimalen izid zdravljenja.

Razvoj tega izdelka sloni na številnih inventivnih in inovativnih rešitvah multidisciplinarnega tima Krkinih strokovnjakov ter na uporabi vrhunske proizvodne opreme in najsodobnejših analiznih pristopov in aparatur za vrednotenje izdelka. Inventivne in patentno neodvisne rešitve, vgrajene v zdravilo, so Krki omogočile uspešno lansiranje izdelka. Podobnega izdelka s paliperidonom namreč trenutno na trgih ni.

Srebrno priznanje zdravilu za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka
S srebrnim priznanjem je GZS nagradila inovacijo s fiksno kombinacijo olmesartana in amlodipina. V Krki smo uspešno rešili izzive pri razvoju tablete z dvema učinkovinama, ki smo jih združili v eno tableto. Učinkovitost zdravila smo potrdili tudi s klinično študijo, kjer smo dokazali, da je Krkina fiksna kombinacija klinično enakovredna jemanju posameznih tablet olmesartana in amlodipina. V primerjavi z obstoječo terapijo z dvema zdraviloma s Krkinim zdravilom razpolovimo število posameznih tablet olmesartana in amlodipina, ki jih bolnik jemlje. S tem prispevamo k kakovosti življenja za uporabnika in lažjemu izvajanju terapije ter hkrati zagotavljamo boljše sodelovanje bolnikov pri zdravljenju. Inovacija vključuje tudi patentno neodvisno in inventivno pripravo zdravilne učinkovine olmesartan medoksomil, s katero preko inženiringa delcev učinkovine le-to pripravimo v obliki, ki je primerna za vgradnjo v tablete z enostavnim in stroškovno učinkovitim procesom direktnega tabletiranja.

Sistematične raziskave in visoka stopnja inovativnosti
Krka v razvoj in raziskave vlaga okoli 10 % vrednosti letne prodaje. Na področju razvoja zdravil, ki temelji na Krkinem lastnem znanju in inovacijah, ter področju upravljanja kakovosti zdravil sodeluje 1.700 strokovnjakov z več kot 30 naravoslovnih in tehničnih področij. S številnimi laboratorijskimi testi in analizami zagotavljajo vrhunsko kakovost v vseh fazah razvoja in proizvodnje zdravil.

V svoje izdelke s sistematični raziskavami in ciljanim razvojem vgrajujemo zadnja spoznanja stroke in znanosti. Inovativni pristopi zahtevajo obsežne raziskave, ki potrjujejo kakovost, varnost in učinkovitost novih zdravil. Današnja oprema, podprta z informacijsko tehnologijo, našim raziskovalcem omogoča opraviti večje število poskusov kot v preteklosti, predvsem pa zbrati zanesljive podatke o vseh pomembnih lastnostih zdravila. Med razvojem enega farmacevtskega izdelka opravimo okrog 25.000 analiz.

Obvladovanje celotnega razvojnega procesa nam omogoča, da zagotovimo terapevtsko enakovrednost Krkinega generičnega zdravila z originalnim zdravilom. Varnost in učinkovitost Krkinih zdravil potrjujejo tudi obsežna klinična preizkušanja, katerih rezultati kažejo, da so učinkovita in da jih zdravniki in bolniki v klinični praksi dobro sprejemajo.

Vertikalno integrirani poslovni model nam omogoča boljše prilagajanje in višjo stopnjo inovativnosti. Tako lahko razvijamo zdravila v farmacevtskih oblikah in jakostih, ki še niso na voljo, in upoštevamo razlike med trgi, hkrati pa bolnikom omogočamo primernejše zdravljenje. Zdravniki in bolniki lahko izbirajo med različnimi farmacevtskimi oblikami, jakostmi in kombinacijami zdravilnih učinkovin.

Posamezne Krkine inovacije na kemijskem področju so zasnovane tudi na načelih t. i. zelene kemije, pomembnega področja trajnostnega razvoja. Po drugi strani pa na področju končnih farmacevtskih izdelkov razvijamo inovativne in bolnikom prijazne farmacevtske izdelke.