13. 10. 2016

Že 46. podelili Krkine nagrade mladim raziskovalcem

7 min. branja

Prepoznavanje potencialov mladih raziskovalcev je naložba za prihodnost

Novo mesto, 14. oktober 2016 – Danes so v Krki mladim raziskovalcem podelili Krkine nagrade za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela. Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor področja Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, sta jih na slovesnosti izročila 30 mladim raziskovalcem, med njimi jih je 5 prejelo nagrade za posebne dosežke na področju raziskovalnega dela. Med nagrajenci je 15 doktorjev znanosti. Projekt, ki se je v širšem slovenskem prostoru uveljavil kot prvi te vrste, organizirajo že 46 let, kar kaže na tradicijo in tudi na njihovo prepoznavnost med mladimi raziskovalci in njihovimi mentorji. Doslej so podelili že 2631 Krkinih nagrad.

Znanost in tehnologije se spreminjajo z izjemno hitrostjo. V Krki se tega dobro zavedajo, zato s Skladom Krkinih nagrad že od leta 1971 mlade usmerjajo k ustvarjalnosti in k odličnosti v raziskovalnem delu in tako tlakujejo pot novim spoznanjem, ki bodo prispevala k novim izdelkom prihajajočih generacij. Temeljno vodilo Krkinih nagrad je popularizacija raziskovalnega dela med študenti in dijaki ter mentorji na izobraževalnih inštitucijah.

Mladi raziskovalci s svojimi raziskovalnimi dosežki, ki jih prijavijo na razpis, dobijo priložnost za prepoznavanje njihovih razvojno-raziskovalnih potencialov, s čimer se jim odpirajo tudi nove zaposlitvene možnosti v industriji. Ključno pri tem je, da svojo raziskovalno pot usmerjajo v iskanje uporabnih rešitev, s katerimi bodo v prihodnosti še učinkoviteje prispevali k zdravljenju bolezni današnjega časa. Pri tem je pomembna predvsem vloga mentorjev, ki s svojo zavezo k vzgoji novih, mladih znanstvenikov in osvajanju novega znanja pomembno prispevajo k stalnemu napredku.

Na letošnji razpis za Krkine nagrade se je prijavilo 120 mladih raziskovalk in raziskovalcev. Med prijavljenimi nalogami so seveda razlike, saj gre za različne stopnje raziskav, od srednješolskih do podiplomskih na doktorski stopnji. Kaže pa se, da razvoj znanosti in tehnologije omogoča vedno bolj poglobljene raziskave in vse kompleksnejše znanje. Teme raziskovalnih del v doktorskem in drugostopenjskih študijskih programih so zajele različna strokovna področja – od farmacije, kemije, medicine, biologije do biotehnologije in drugih sorodnih ved. Posebej pozitivno so presenetili študenti drugostopenjskih študijskih programov, ki so prijavili kar 40 nalog. Med njimi je bilo nekaj odličnih del tako po znanstveni vrednosti kot po aplikativnosti.

Vse več mladih raziskovalcev posamezne tematike obravnava interdisciplinarno, kar je za uspešno razvojno-raziskovalno delo v farmacevtski industriji odločilno, obenem pa pri raziskavah povezujejo tehnične novosti tudi z ekonomsko učinkovitostjo.

Izpostaviti velja tudi število in kakovost nalog, ki so jih prijavile dijakinje in dijaki srednjih šol iz vse Slovenije. Na razpis se je odzvalo 50 dijakinj in dijakov, ki so skupaj prijavili 28 nalog, od katerih jih je Krkino nagrado prejelo 12 nalog oz. 23 srednješolcev. Nagrade srednješolcem so spodbuda mladim, da prepoznajo raziskovalne izzive in priložnosti, ki jih vodijo k iskanju znanstveno podprtih rešitev.

Na znanstvenem simpoziju predstavili svoja dela nagrajenci za posebne dosežke

Krkine nagrade že 26 let spremljajo znanstveni simpoziji, na katerih so o svojem delu predavali številni mednarodno priznani raziskovalci. V zadnjih letih pa se predstavljajo prejemniki Krkine nagrade za posebne dosežke na področju raziskovalnega dela, saj je namen teh simpozijev prikazati rezultate mladih raziskovalcev njihovim vrstnikom in kolegom ter strokovni javnosti.

Tako so na simpoziju, ki ga je odprl prof. dr. Franc Vrečer, o svojih delih spregovorili dr. Aleksandar Aleksovski, dr. Luka Šenica, dr. Daniela Milosheska, dr. Renata Režonja Kukec in dr. Sara Seršen. Raziskovalne naloge potrjujejo njihovo odličnost in inovativnost, usmerjeno v doseganje postavljenih ciljev.

Letošnji Krkini nagrajenci

Prejemniki Krkinih nagrad za posebne dosežke na področju raziskovalnega dela

 1. Dr. Aleksandar Aleksovski, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentor doc. dr. Rok Dreu
 2. Dr. Daniela Milosheska, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentor izr. prof. dr. Iztok Grabnar, somentor izr. prof. dr. Tomaž Vovk
 3. Dr. Renata Režonja Kukec, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, in Univerzitetna klinika Golnik, mentor prof. dr. Aleš Mrhar, somentorica prof. dr. Tanja Čufer
 4. Dr. Sara Seršen, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentor prof. dr. Iztok Turel
 5. Dr. Luka Šenica, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentor prof. dr. Jurij Svete

Prejemniki Krkinih nagrad za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

 1. Dr. Polona Bukovec, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, in Krka, d. d., Novo mesto, mentor prof. dr. Franc Vrečer
 2. Dr. Gregor Hostnik, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentor doc. dr. Janez Cerar
 3. Dr. Grega Hudovornik, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, in Krka, d. d., Novo mesto, mentor prof. dr. Franc Vrečer
 4. Dr. Urban Košak, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentor prof. dr. Stanislav Gobec
 5. Dr. Omar Naneh, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, in Kemijski inštitut, mentor prof. dr. Gregor Anderluh
 6. Dr. Lea Rems, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, mentor prof. dr. Damijan Miklavčič in somentor dr. Mounir Tarek
 7. Dr. Sebastijan Ričko, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentor dr. Uroš Grošelj
 8. Dr. Piotr Sosnowski, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, mentor prof. dr. Dušan Turk
 9. Dr. Katarina Starkl Renar, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana in Inštitut Jožefa Stefana, mentor prof. dr. Jernej Iskra
 10. Dr. Gregor Strle, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentor izr. prof. dr. Janez Cerkovnik
 11. Mag. Katja Štajdohar, Medicinska fakulteta in Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, ter Krka, d. d., Novo mesto, mentor doc. dr. Tomaž Accetto in somentor doc. dr. Aleš Gasparič
 12. Valentina Božič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, in Institute of pharmaceutical technology, Free University Berlin, mentorica doc.dr. Petra Kocbek in somentor prof. dr. Roland Bodmeier
 13. Miha Drev, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentor prof. dr. Jurij Svete
 14. Matej Janežič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, in Kemijski inštitut, mentor doc. dr. Andrej Perdih in somentor prof. dr. Tomaž Šolmajer
 15. Domen Kitak, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentor doc. dr. Rok Dreu in somentor asist. dr. Rok Šibanc
 16. Luka Kosec, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentor doc. dr. Jožko Cesar
 17. Tina Ličina, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentor izr. prof. dr. Iztok Grabnar in somentor izr. prof. dr. Štefan Grosek
 18. Gašper Poklukar, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentor izr. prof. dr. Marko Anderluh
 19. Nina Poljšak, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorica doc. dr. Nina Kočevar Glavač in somentor prof. dr. Stanko Srčič
 20. Valentina Šavrič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentor prof. dr. Joško Osredkar in somentor asist. mag. David Drobne
 21. Rok Šinkovec, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentor akademik prof. dr. Branko Stanovnik
 22. Eva Španinger, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru, mentor doc. dr. Urban Bren
 23. Nina Štravs, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, mentorica prof. dr. Julijana Kristl in somentor asist. dr. Zoran Lavrič
 24. Miha Virant, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, mentor prof. dr. Janez Košmrlj
 25. Matja Zalar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, ter Kemijski inštitut, mentor prof. dr. Janez Plavec in somentor dr. Primož Šket