15. 12. 2021

Milijon dobrih dejanj za srečo

10 min. branja

V farmacevtskem podjetju Krka uspehov ne merimo le skozi denar. V ospredje postavljamo trajnostne vrednote, kot so nesebična pomoč, spoštovanje in sočutje in si hkrati prizadevamo, da jih v največji meri delimo tudi z okoljem. Prostovoljstvo je v 67 letih postalo neločljiv del Krkine kulture. V podjetju je več kot 1.500 krvodajalcev, številni krkaši pa se prostovoljno udejstvujemo na mnogih humanitarnih področjih. Že vrsto let sodelujemo v pokroviteljskih odborih specialnih ustanov ali pa smo člani različnih zvez in društev ter prostovoljci v domovih za starejše občane, šolah s prilagojenim programom in različnih dobrodelnih ustanovah. Od leta 2012 krkaši svoje dobrodelne dejavnosti združujemo tudi v družbeno odgovorni akciji Krkin teden humanosti in prostovoljstva, s katero se je prostovoljstvo dodobra razširilo med sodelavce. V osmih letih sta srčnost in solidarnost povezali več kot 8.000 krkašev –prostovoljcev, ki so svojo pomoč na tak ali drugačen način nudili mnogim ljudem in tudi živalim. S svojim dobrodelnim delovanjem želimo vplivati na družbo, jo narediti bolj čutečo, dojemljivo za sprejemanje drugačnih, razumevanje starejših in dobrobit vseh živih bitij.

Krkaši prostovoljci se povezujemo z različnimi specialnimi ustanovami, prostovoljnimi združenji in humanitarnimi organizacijami. Vodstvo podjetja zaposlene k prostovoljnemu delu spodbuja tako s podporo Krkinih pokroviteljskih odborov, ki delujejo v posameznih ustanovah, kot tudi z materialno pomočjo, s katero Krka prispeva k uresničevanju njihovih terapevtskih, izobraževalnih in drugih programov. Obenem omogoča, da se dobrodelnih dejavnosti udeležujemo tudi zaposleni in v okviru dobrodelne akcije Krkin teden humanosti in prostovoljstva nudimo svojo pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Prostovoljstvo v nas prebuja socialni čut in odgovornost, skrb za družbeno in naravno okolje, nas povezuje in tako prispeva k oblikovanju Krkine organizacijske kulture.

Tako v Krkinih dobrodelnih akcijah kot tudi posamično sodeluje v različnih ustanovah vsako leto več Krkinih prostovoljcev, vse več pa je tudi sklenjenih partnerstev z neprofitnimi organizacijami in ustanovami. Krkini prostovoljci želimo pomagati vsem živim bitjem. Zavedamo se, da sta potrebna le energija in čas, finančni vložek je v takšnih primerih največkrat zanemarljiv. Medčloveške vezi in zgodbe, polne čustev in osebnih doživetij, pa so neprecenljive. In to je tisto, kar nas povezuje.

Krkini prostovoljci smo navdih, spodbuda in vera, da z dobrimi dejanji skupaj lahko pomagamo.

Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič pravi: »Krkaši širimo kulturo prostovoljstva in nesebične pomoči ljudem vse od ustanovitve. Prostovoljstvo ni le pomoč drugemu, ampak nam pomaga osebnostno rasti ter nam daje občutek vključenosti in pripadnosti. Povezuje nas kot sodelavce in ljudi. Občutkov ob prvem srečanju s prostovoljstvom ne pozabimo nikoli.«

Od leta 2012 na podlagi predlogov zaposlenih izbiramo Krkine naj prostovoljke in prostovoljce leta, ki opravljajo delo na enem ali več dobrodelnih področjih in tako bogatijo življenje ljudi v ožjem in širšem okolju. Srčnost in nesebična pomoč si zaslužita prepoznavnost.

Pomagamo starejšim – da bi se počutili kot doma

Pred 40 leti smo se v Krki odločili za pokroviteljstvo Doma starejših občanov Novo mesto (DSO Novo mesto). Zavezali smo se, da bomo s stanovalci in zaposlenimi v domu navezali tesno sodelovanje, jim nudili pomoč, vzgajali mlade generacije za skrb in spoštljiv odnos do starejših ter prispevali k dobremu počutju vseh stanovalcev in sodelavcev doma.

Krka si kot pokrovitelj doma prizadeva pomagati s podporo za razvoj in kakovost domskih storitev – tako z različnimi zdravstvenimi pripomočki kot s finančnimi sredstvi. Direktorica DSO Novo mesto Milena Dular pove, da so hvaležni za vse Krkine donacije: »S Krkino pomočjo smo izvedli veliko prenov in kupili številne pripomočke, ki omogočajo izvajanje različnih terapij, od laserja do terapevtskega kolesa, preko 50 negovalnih postelj in druge opreme, česar sami ne bi mogli zagotoviti. Krka nam je na pomoč priskočila tudi v najtežjih trenutkih epidemije.«

Najnovejša domska pridobitev, bo sprostitvena terapevtska soba, namenjena fizioterapiji in delovni terapiji. Novi prostor bo temeljil na konceptu »snoezelen« in bo stanovalcem nudil celostno čutno izkušnjo – od masaže do svetlobne, UZ, protibolečinske in Bownove terapije pa kinezioterapije, nevrofizioterapije, manualne terapije, kardiorespiratorne terapije, termo in elektroterapije – v mirnem terapevtskem okolju. Z vodenimi terapevtskimi obravnavami bo strokovno osebje krepilo senzoriko, motivacijo, gibanje, koncentracijo, samopodobo stanovalcev ter jim pomagalo zmanjševati negativna občutenja, bolečino in stres.

Na drugi strani pa so Krkini prostovoljci, ki z majhnimi dejanji in pozornostmi v dom prinašajo domačnost in prijetno ozračje. Marko Gorenc, predsednik pokroviteljskega odbora DSO Novo mesto, poudarja: »Navdihuje že dejstvo, da si povezan s skupino ljudi, ki je pripravljena nesebično delovati v korist drugega. Prostovoljci se radi družimo s stanovalci. Velik poudarek dajemo osebnim odnosom. Z našimi prostovoljnimi dejavnostmi ne le povezujemo krkaše, temveč širimo mrežo naših poznanstev s stanovalkami in stanovalci doma, v katerem se spletajo tudi tesna prijateljstva.«

Članice in člani pokroviteljskega odbora svojo dejavnost izvajajo skozi celo leto. Vsak od stanovalcev prejme rojstnodnevno voščilo in novoletno darilo, stanovalkam ob dnevu žena podarijo nagelj. V štirih desetletjih so organizirali številne dejavnosti, kot so računalniški tečaji, različna predavanja, delavnice, srečanja in podobno. Z dogodki in dejavnostmi, ki jih vsako leto dopolnjujejo, prispevajo k dobremu počutju stanovalcev in čim bolj barvitemu vsakdanu domskega življenja.

Pomagamo otrokom s posebnimi potrebami – za čim bolj samostojno življenje

Sodelovanje Krke z Osnovno šolo Dragotin Kette v Novem mestu, ki jo obiskujejo otroci s posebnimi potrebami, ima že dolgo tradicijo. V šolskem letu 1974/75 je šoli odstopila denar, ki ga je prejela za svoj izum, pozneje pa si je prizadevala otrokom in strokovnemu osebju pomagati z nakupom aparata za razvoj govora, dvigalom, sredstvi za nakup računalnikov za računalniško učilnico, dvigala, igral, multisenzorne sobe, interaktivnih tabel in drugih pripomočkov za kakovostno učenje pa tudi sprostitev. Razveselila jih je tudi z organizacijo ogleda smučarskih poletov v Planici. Letos pa jim bo pomagala pri opremljanju učilnice za poučevanje tehnike in tehnologije. Učenci za svoj razvoj potrebujejo veliko praktičnega dela, zato so posebej veseli novega laserskega rezalnika.

Vse od leta 1977 v šoli deluje tudi Krkin pokroviteljski odbor. Njegovi člani, predani Krkini prostovoljci, si že skoraj 45 let prizadevajo, da se otroci v šoli dobro počutijo. Predsednica odbora Marjana Uhan izpostavi: »V tem času se je zvrstilo veliko generacij otrok in tudi veliko sodelavcev šole ter članov in članic pokroviteljskega odbora. Trudimo se, da otrokom omogočimo pomoč pri učenju, jim olepšamo šolske dni in tudi življenje.«

Zanje so prostovoljci organizirali številne dejavnosti, ki zajemajo strokovne, izobraževalne in terapevtske vsebine na eni strani, ter na drugi strani kulturne, športno-rekreativne in družabne vsebine in medsebojna druženja. Vrsto let so organizirali tudi zbiranje odpadnega papirja in z izkupičkom pomagali šoli; pomagali so tudi pri nakupu šolskih potrebščin in sodelovali pri izobraževanju. Tako so denimo vodili plesne tečaje, gasilski in nogometni krožek, šolo smučanja, potopisna predavanja in podobno. Sodelovanje dopolnjujejo glede na potrebe, priložnosti in okoliščine. Vsako leto pa otroke obdarujejo za novoletne praznike in ob koncu šolskega leta. Kot pravijo v OŠ Dragotin Kette, se po Krki na njihovi šoli imenuje več reči: Krkin izlet, Krkina predstava, Krkina darila, Krkina igrala …

Ravnateljica OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto Vida Marolt izpostavi: »S pomočjo Krke smo postali sodobno opremljena šola. A sodelovanje s Krko ne pomeni zgolj finančne pomoči, ampak tudi nesebično osebno pomoč Krkinih prostovoljcev. Našim otrokom to zelo veliko pomeni, saj začutijo sprejetost in človeški stik.«

Sodelujemo z varovanci VDC Novo mesto – za občutek samostojnosti in sprejemanje

Krko z Varstveno delovnim centrom Novo mesto (VDC Novo mesto) povezuje dolgoletno sodelovanje. VDC zaposluje in vključuje takšne oblike dela in tudi proizvodnje, ki osebam z motnjo v telesnem in duševnem razvoju omogočajo, da uporabljajo pridobljene spretnosti in razvijajo nove. Doslej so uporabniki (varovanci) centra za krkaše in njihove poslovne partnerje izdelali že več novoletnih daril: od uporabnih kuhinjskih predpasnikov do kuhinjskih desk iz orehovega lesa, označevalcev za knjige z lično poslikavo na svilo pa do mnogih izvirnih izdelkov, ki smo jih lahko krkaši kupili v prostorih našega podjetja, sedaj pa jih naročamo prek spleta. Podpiramo jih tudi z donacijami posameznih projektov, redno pa se družimo tudi v sklopu Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva. Vse oblike sodelovanja so enako dragocene tako za uporabnike in sodelavce VDC Novo mesto kot tudi za krkaše;

Direktor Mitja Mežik izpostavlja, da zlasti Krkin darilni program predstavlja izziv in posledično vodi k napredku: »Na ta način dobimo pohvalo in priznanje za naše delo, na koncu pa imajo od tega največ uporabniki (varovanci delovnega centra), počutijo se sprejete. Z vašo pomočjo smo postali tudi bolj prepoznavni v lokalni skupnosti in širše,« in doda: »Zaključki tako obsežnih naročil so zanje vedno posebno doživetje in priložnost za veselje. Kajti za večino običajna opravila in dogodki v njihovem svetu štejejo večkratno.«

Tudi v letošnje novoletno darilo – novoletne okraske iz filca – je vtkano predano in trdo delo 48 posameznikov, uporabnikov storitev VDC Novo mesto. Tako kot velja za večino družbenodgovornih ravnanj, je tudi tokrat obdarovanje obojestransko: osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju je naročilo odprlo priložnost za učenje novih veščin in jih utrdilo v zavedanju, da tudi oni zmorejo. Darilce, ki je tiste, ki so ga izdelali, na svojstven način opolnomočilo, bo v naše domove prineslo praznično toplino in nas povezalo z ranljivo skupino, ki ji tovrstne priložnosti veliko pomenijo.

»Naši uporabniki doživljajo zadovoljstvo ob odkrivanju svojih sposobnosti, smisel in občutek pripadnosti timu. Nenazadnje, so zelo veseli nagrade za opravljeno delo. Ta jim omogoča vsaj nekaj samostojnosti in nadzora nad svojim življenjem, saj denar predstavlja moč. Moč pa je nekaj, za kar so naši uporabniki v svojem življenju praviloma zelo prikrajšani.« Tako je zapisala Mojca Zver, vodja delavnice, ki je na osnovi motivike na Krkini voščilnici zasnovala okraske in dobrih pet mesecev bdela nad delom njihovih uporabnikov.