23. 9. 2022

Z mladimi iskalci znanja povezani že 52 let

6 min. branja

Mladim raziskovalkam in raziskovalcem smo danes po dveh letih vnovič v živo, na slovesnosti v Dvorani Krka v Novem mestu, podelili Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge. Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad sta 69 dijakom slovesno podelila nagrade in priznanja za 42 raziskovalnih nalog. S tovrstnim nagrajevanjem v Krki prepoznamo, spodbujamo in razvijamo ustvarjalnost dijakov.

Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge

V Krki že 52 let neprekinjeno vlagamo v znanje in spodbujamo k ustvarjalnemu delu. Ponosni smo na generacije raziskovalcev, ki so v Krkinih nagradah prepoznali izziv ter z vizijo, vztrajnostjo in trdnim delom stopali po poteh znanosti. Zavedamo se, da so vrhunski strokovni kadri ključ za uresničevanje poslovnih načrtov in prav Sklad Krkinih nagrad je eden od pomembnih dejavnikov, ki že od leta 1971 prispeva k popularizaciji raziskovalnega dela med študenti, dijaki in mentorji na izobraževalnih ustanovah. Spodbuda je še posebej pomembna v srednješolskem obdobju, ko se mladi odločajo za nadaljnjo poklicno pot, pri čemer imajo pomembno vlogo mentorji, ki dijakom prvi stojijo ob strani pri organizaciji in izvedbi raziskovalnega dela.

Na letošnji razpis za srednješolske raziskovalne naloge se je odzvalo 69 dijakov s 15 gimnazij in srednjih strokovnih šol, ki so prijavili 42 raziskovalnih nalog. Navdušujoče je dejstvo, da naraščata tako kakovost nalog kot tudi pestrost področij, ki jih mladi raziskujejo, naloge pa vključujejo teoretično in eksperimentalno delo. Mladi raziskovalci so tudi letos dokazali, da je mogoče z dobro idejo, jasnim ciljem in timskim raziskovalnim delom doseči odlične rezultate. Njihove naloge kažejo, da so pridobili pomembne izkušnje, ki jim bodo koristile pri nadaljnjem raziskovanju in šolanju. Obravnavali so teme z različnih področij in s tem prikazali pomen multidisciplinarnosti, ki je v farmacevtski industriji odločilna za uspešno razvojno-raziskovalno delo. Letos smo 19 nalogam podelili Krkine nagrade, 23 nalogam pa Krkina priznanja.

Z raziskovalnim delom dijaki nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli pridobljeno znanje. Tako oblikujejo svoja predvidevanja in spoznanja, naučijo se predstaviti rezultate svojih raziskovalnih projektov, obenem pa utrjujejo zaupanje vase ter v svoje ustvarjalno delo in razmišljanje. Tako so danes svoje znanje s področja naravoslovnih ved predstavili tudi na simpoziju, ki je potekal pred slovesno podelitvijo. Pred strokovno javnostjo so samostojno predstavili svoje projekte in suvereno odgovarjali na vprašanja iz občinstva.

Prejemniki Krkinih nagrad in priznanj za srednješolske raziskovalne naloge

PREJEMNIKI KRKINIH NAGRAD

Rok Sušnik, Barbara Makovec, Gimnazija Vič
Mentorja: Eva Šajn, mag. Jure Mravlje

Tjaša Karas, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Mentorice: Mateja Godec, dr. Darija Cör Andrejč, izr. prof. dr. Maša Knez Marevci

Lea Ažbe, Gimnazija Kranj
Mentor: dr. Rok Rudež

Matija Derganc, Jakob Golubić, Gimnazija Vič
Mentorja: Alenka Mozer, izr. prof. dr. Tihomir Tomašič

Tim Šinko, II. gimnazija MB
Mentorice: prof. dr. Nina Kacjan Maršić, Vesna Hojnik in Anita Mustač

Rea Doria Bergant, Tea Vovko, Gimnazija Novo mesto
Mentorici: Janja Pust, Katarina Sluga Zupančič

Julija Skrt, Jaša Krevh, Gimnazija Vič
Mentorji: Alenka Mozer, dr. Mihaela Skrt, doc. dr. Ilja Gasan Osojnik Črnivec

Vid Bauman, II. gimnazija Maribor
Mentorici: Katja Andrina Kravanja, Darja Kravanja

Zoja Gobec, Ema Švarc, II. gimnazija Maribor
Mentorji: doc. dr. Jure Škraban, dr. Tadeja Vajdič, prof. dr. Janja Trček

Nik Podkrajšek, Gimnazija Bežigrad
Mentorja: Daniela Vlačić, izr. prof. dr. Miran Šebeštjen

Kaja Bedernjak, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Mentorici: Mateja Godec, dr. Gabrijela Horvat

Taja Natek, Lina Winkler, II. gimnazija Maribor
Mentorja: Eneko Jose Madorran Esteiro, Katja Holnthaner Zorec

Jakob Kecelj, Ana Pibernik, Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
Mentorji: Cirila Jeras, Renata Capuder Mermal, Elvira Boršič

Pia Rak, Kristina Sinur, Kaja Dragan in Lea Lisec,
Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
Mentorji: Irena Kurajić, Mitja Turk, Janez Gorenc 

Jan Špiclin, Prva gimnazija Varaždin
Mentor: Marko Šafran

Špela Polutnik, II. gimnazija Maribor
Mentorici: Katja Holnthaner Zorec,  doc. dr. Nataša Toplak

Lana Mohorič, Gimnazija Jurija Vege Idrija
Mentorji: mag. Valerija Šemrl Kosmač, doc. dr. Jože Kotnik, Tatjana Dizdarević, Karmen Slak Leoni, Marjanca Poljanšek

Jakob Auersperger, Jan Kastelec, Lara Kalin,
Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto
Mentorji: Goran Pešić, dr. Kostja Makarović, Simon Vovko

Živa Vilfan, Nina Malovrh
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Mentorji: dr. Barbara Pipan, Teja Krpan, Gašper Jan Simon

PREJEMNIKI KRKINIH PRIZNANJ

Eva Pesrl, Rok Hošpel, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Mentorici: Mateja Godec, dr. Sara Drvarič Talian

Nela Copot, Rene Zorman, Rene Žižek, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Mentorici: Mateja Godec, mag. Nina Žuman

Aleksander Kalacun, II. gimnazija Maribor
Mentorja: Mitja Osojnik, dr. Marko Jagodič

Viva Kokalj, II. gimnazija Maribor
Mentorici: Anita Mustač, izr. prof. dr. Julija Volmajer Valh

Iva Kuhar, Julija Vajs, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Mentorica: mag. Nina Žuman

Niko Mlinarič, II. gimnazija Maribor
Mentorja: Katja Holnthaner Zorec, dr. Boštjan Vihar

Megi Jerina, Anamarija Japelj,
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Mentorji: Tomaž Žigon, Brigita Tomšič, prof. dr. Barbara Simončič

Brina Homšak, Anja Paar, II. gimnazija Maribor
Mentorici: Vesna Hojnik, Barbara Janžič

Nejc Horvat, Gimnazija Kranj
Mentorica: dr. Petra Košir

Žiga Vaupotič, Tian Vesel, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Mentor: Grega Celcar

Kristina Genc, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Mentorici: Mateja Godec, dr. Monika Horvat

Matej Novak, Iza Šiftar, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Mentorica: dr. Marija Meznarič

Daniil Gainullov, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Mentorja: Helena Kregar, dr. Ambrož Kregar

Miha Jozelj, Tobija Košir, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Mentorji: Marko Jeran, prof. dr. Veronika Kralj-Iglič, Lidija Gnidovec

Eva Vajs, Aja Jureš, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Mentorica: mag. Nina Žuman

Ana Šmid, Gimnazija Kranj
Mentorji: dr. Rok Rudež, dr. Edita Jasiukaitytė Grojzdek, Jernej Trojar

Oskar Bohinc, Tristan Baš, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Mentorice: Urša Metelko, dr. Jerica Sabotič, Tanja Zupan

Gaja Jerebic, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Mentorji: Mateja Godec, dr. Štefan Pintarič, Dušan Cvetko

Nika Maučec, Daša Smodiš, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Mentorja: Mateja Godec, Matjaž Dlouhy

Neja Štampar, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Mentorici: dr. Marija Meznarič, dr. Martina Štampar

Barbara Dragovan, Viktorija Zupančič, Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola
Mentorici: Ema Novinec, Janja Marković

Kaja Baler, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Mentorice: dr. Marija Meznarič, doc. dr. Polona Zalar, Sara Baš

Nika Rajzman, Anja Kozel, Biotehniška šola Maribor
Mentor: Uroš Mikolič