10. 10. 2018

Z lastnim znanjem in inovativnimi rešitvami do sodobnega koncepta farmacevtske proizvodnje

3 min. branja

Kranj, 10. oktober 2018 – Krka je bila na sklepnem dogodku izbora časnika Finance proglašena za najboljše proizvodno podjetje v Sloveniji – tovarna leta 2018. Prejeta nagrada potrjuje, da je ena ključnih konkurenčnih prednosti Krke znanje, s katerim zagotavljamo stalen napredek in številne tehnološke novosti.

V Krki izbor tovarna leta razumemo kot priložnost, da predstavimo rezultat našega tehnološkega razvoja farmacevtske proizvodnje. V sodelovanju z uveljavljenimi domačimi in tujimi podjetji smo z lastnim znanjem in inovativnimi rešitvami v modernem obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil, imenovanem Notol 2, ki smo ga odprli konec leta 2015, pomembno dvignili tehnološki nivo.

Zahtevne procese proizvodnje, intralogistike in zagotavljanja ter kontrole kakovosti smo nadgradili z orodji informacijske tehnologije, avtomatizirali proizvodne procese in vpeljali robotizacijo. Da bi kar najbolj sledili zahtevam trga, smo optimirali tudi procese načrtovanja, vodenja in izvajanja. Za doseganje še višje stopnje konkurenčnosti pa smo združili prednosti visokokapacitativne proizvodnje s prilagajanjem številnim raznolikim trgom. S tem smo uresničili sodoben koncept organizacije in vodenja farmacevtske proizvodnje.

Visoko avtomatizirani in računalniško vodeni proizvodni procesi omogočajo sprotni vpogled v vse faze izdelave zdravil ter zagotavljajo visoko kakovost izdelkov, s čimer zagotavljamo kakovost, varnost in učinkovitost naših zdravil. Sodobni koncept proizvodnje omogoča sprotni in poglobljen vpogled v vse korake izdelave zdravil tako različnim strokovnjakom v proizvodnji kot menedžmentu.

V tehnično, tehnološko in računalniško visoko razvitem obratu z 270 usposobljenimi in zavzetimi zaposlenimi obvladujemo pet računalniško vodenih tehtalnih linij (na vsaki stehtamo do 500 kilogramov surovin na dan), šest visoko zmogljivih granulatorjev, v katerih pripravimo od 10 do 150 kilogramov granulata iz zmesi učinkovin in pomožnih sestavin za izdelavo tablet, 13 tabletirk (na eni tabletirki lahko na uro izdelamo med 30.000 in 250.000 tisoč tablet), 8 strojev za oblaganje, v katerih lahko obložimo naenkrat do 250 kg tablet, 14 pakirnih linij z 28 roboti v 14 robotskih celicah.

Trenutno v Notolu 2 izdelujemo več kot 50 različnih izdelkov. V obratu deluje 60 proizvodnih linij, na katerih izdelujemo serije tablet, velike od 30.000 do 4,5 milijona tablet. Fleksibilnost proizvodnje nam omogoča, da izdelujemo tako maloserijske kot velikoserijske izdelke, s čimer se učinkovito prilagajamo številnim trgom.

Moderen obrat predstavlja osnovo za hitro učenje, optimizacije in omogoča nadaljnji razvoj na vseh področjih. Razvoj bo potekal še hitreje kot v tradicionalnih obratih in s tem vplival na ostale procese v podjetju. V Krki s sodobnimi poslovnimi procesi in s konceptom na trg in kupce orientirane proizvodnje ustvarjamo okolje, ki vsem generacijam omogoča strokovni razvoj in prispeva k rasti podjetja.

Prejeta nagrada tovarna leta 2018 je rezultat presoje predstavnikov komisije KPMG in članov strokovne komisije, ki so jo sestavljali ugledni strokovnjaki in menedžerji iz slovenskega gospodarstva.  Po petstopenjskem ocenjevanju vprašalnika, ki smo ga morala izpolniti sodelujoča podjetja, ogledu proizvodnega obrata in seznanitvi s celovitim poslovnim-tehnološkim procesom podjetja so člani komisije za tovarno leta, v katero so pomembno nadgradili tehnološki nivo proizvodnje na vseh ravneh, izbrali Krko.

Svoje proizvodne prakse in napredne tehnologije je na izboru, ki je bil letos organiziran prvič in s katerim želijo organizatorji promovirati dobre prakse uspešnih slovenskih industrijskih podjetij na področju uporabe naprednih tehnologij, digitalizacije ter skrbi za okolje in zaposlene, predstavilo 14 podjetij.