6. 10. 2022

Varnost zaposlenih in lokalnih prebivalcev sta na prvem mestu

4 min. branja

Zvoki sirene v novomeški Ločni v četrtek, 6. oktobra, niso naznanjali pravega izrednega dogodka, ampak so napovedali začetek požarne vaje na Krkini osrednji lokaciji, s katero smo tokrat prvič preizkusili posredovanje interventnih služb ob požaru na dveh lokacijah hkrati. V Krki posebno pozornost namenjamo procesni varnosti, zato kot pomemben del svoje odgovornosti razumemo tudi usposobljenost in pripravljenost za ukrepanje ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah.

KRKA_Pozarna_vaja_2022-46-w825

Po scenariju današnje vaje je prišlo do vžiga in razširitve požara na dveh lokacijah, in sicer v prostorih Večnamenskega skladišča in v objektu Razvoja in raziskav učinkovin. Njen namen je bil predvsem preveriti učinkovitost Krkinega varnostnega sistema in ustreznost postopkov ter navodil ob morebitnem izrednem dogodku. Obenem smo preverili, ali imajo zaposleni vsa potrebna znanja za pravilno ukrepanje v primeru resnične nevarnosti, s čimer želimo zagotoviti največjo možno varnost ob pojavu resničnega nepričakovanega dogodka. Posebno pozornost smo namenili tudi evakuaciji zaposlenih, ukrepanju ob požaru, uporabnosti osebne in skupinske opreme reševalcev, predvsem pa reševanju ponesrečenih iz prostorov.

“Današnja vaja je pokazala, da je nenehno usposabljanje za ravnanje v primeru naravnih ali drugih nesreč izjemno pomembno. Gasilci so na kraj dogodka prišli v dveh minutah, kar potrjuje učinkovitost Krkinega varnostnega sistema. Naši zaposleni so pokazali zelo dobro pripravljenost in poznavanje postopkov v primeru nesreč, pridobljene izkušnje pa bodo dragocene za dopolnitev in posodobitev naših načrtov za ravnanje v takih primerih. Poleg gasilcev Industrijske gasilske enote Krka, Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Krka in  Krkine enota prve pomoči so v današnji akciji sodelovali tudi Gasilsko-reševalni center Novo mesto, prostovoljna gasilska društva sektorja Novo mesto, Regijski center za obveščanje Novo mesto ter ekipa Nujne medicinske pomoči Novo mesto. Prizorišče vaje je zavarovala Krkina varnostna služba, sodelovale pa so tudi nekatere druge Krkine strokovne službe. Vajo smo uspešno izpeljali, a požrtvovalno in nesebično delo gasilcev in drugih reševalnih ekip je bistvenega pomena ne samo na vajah, kot je današnja, ampak še bolj v resničnih situacijah,” je ob koncu vaje povedal poveljnik Industrijske gasilske enote Krka Jože Malnarič.

Z vlaganji v razvoj in izboljšave, z rednimi usposabljanji zaposlenih in z rednimi vzdrževanji sistemov zagotavljamo, da je  možnost za nastanek nepričakovanih dogodkov v podjetju zelo majhna. Poleg vseh preventivnih aktivnosti vsako leto organiziramo tudi številne vaje s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter praktična usposabljanja zaposlenih. Industrijska gasilska enota vsako leto organizira vsaj 45 vaj iz varstva pred požarom, v letošnjem letu pa jih načrtujemo po Krkinih obratih v Sloveniji izpeljati še več.

Za varnost in zdravje zaposlenih ter okoliških prebivalcev skrbimo tudi z vlaganji v opremo in tehnologijo. Visokokakovostna tehnološka oprema, vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite in usposobljena lastna Industrijska gasilska enota in Enota za prvo pomoč so zagotovilo za hitro in učinkovito posredovanje ob morebitnih izrednih dogodkih. Ves čas pa nadgrajujemo tudi znanje zaposlenih s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Gasilska dejavnost je v Krki rasla skupaj s podjetjem. Z dolgoletnim in vztrajnim delom so gasilci krepili svoje vrste, načrtno vzgajali kadre, predvsem pa vso svojo pozornost namenili varnemu delu in preventivi. V Krki je aktivno Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo, ki šteje že skoraj 350 članov, med njimi je tudi precej žensk.

Sicer pa se v Krki zavedamo, da je požrtvovalno in nesebično delo gasilcev bistvenega pomena v resničnih situacijah ne le v okviru podjetja, ampak tudi v širšem lokalnem okolju. Zato ni naključje, da ves čas svojega obstoja pomagamo različnim gasilskim društvom v regiji, da so pripravljeni na morebitne nesreče.