21. 9. 2017

V skrbi za zdravje in bolj zdravo okolje v Krki spreminjajo potovalne navade

4 min. branja

Tudi v farmacevtski družbi Krka se intenzivno vključujejo v dejavnosti, usmerjene v ukrepe za izboljšanje in ohranitev naravnega okolja ter razvoj trajnostne mobilnosti. Tako so v okviru evropskega tedna mobilnosti že drugič zapored izpeljali Krkin dan brez avtomobila in sodelavce povabili, da v službo pridejo peš, s kolesom, z javnim prevozom ali pa se dogovorijo za skupno vožnjo. Z lastnim mobilnostnim načrtom se s ciljem, da bi povečali delež tistih, ki se na pot odpravijo trajnostno, pridružujejo lokalni skupnosti.

Krkašem, ki že sicer hodijo na delo peš, s kolesom ali z javnim prevozom oziroma se za prevoz dogovorijo s sodelavci, so se že lani na Krkin dan avtomobila pridružili številni novi sodelavci. Letos so akcijo še razširili. Tako je bilo število sodelavcev, ki so se odločili za alternativni prihod na delo, letos še večje. 

Mobilnostni načrt za zmanjšanje uporabe osebnih avtomobilov
V Krki ves čas svojega obstoja skrbijo za kakovost življenja svojih zaposlenih in ohranjanje naravnega okolja. Leta 2015 pa so sprejeli odločitev, da se z uvedbo različnih dejavnosti še bolj poglobljeno posvetijo tej aktualni tematiki, s katero bodo prispevali k izboljšanju kakovosti zraka in razvoju trajnostne mobilnosti. Zapisali so jih tudi v lastnem mobilnostnem načrtu, s katerim spodbujajo uporabo alternativnih in okolju manj škodljivih načinov prihoda na delo. Ključni cilji načrta so zmanjšati uporabo osebnih avtomobilov in prispevati k večji prometni varnosti, prispevati k izboljšanju zraka na območju občin in zmanjšati prometno obremenitev na vpadnicah in na območju mest. Usmerjeni so k trajnostni mobilnosti in zdravju, obenem pa pomagajo tudi občinam in lokalnim skupnostim uresničevati programe, usmerjene v trajnostni razvoj.

Številne dejavnosti za podporo alternativnih prihodov na delo
V podjetju tako v zadnjih dveh letih izvajajo številne dejavnosti, s katerimi si prizadevajo svoje sodelavce ozavestiti o pomenu trajnostnega delovanja. Na interni spletni strani so pripravili stran za mobilnost, prek katere se lahko sodelavci v rubriki, poimenovani »Peljimo sem skupaj«, dnevno dogovarjajo za skupne vožnje na delo.

Na spletni strani lahko najdejo tudi številne informacije o dejavnostih, kot so hoja, kolesarjenje in podobno. Objavljajo tudi vozne rede javnega potniškega prometa v Novem mestu in Ljubljani, od koder prihaja največ sodelavcev. O pomenu trajnostne mobilnosti in prednostih alternativnih prihodov na delo sodelavce ozaveščajo tudi s prispevki v interni reviji.

Krka bo podprla tudi projekt uvedbe avtomatiziranega kolesarskega sistema za samopostrežno izposojo koles, s katerim bo izboljšan kolesarski promet v novomeški občini. V novo kolesarsko mrežo bo prispevala donacijo za eno kolesarsko postajo s petimi kolesi in desetimi priključnimi mesti. Hkrati je za avtomatizirano kolesarsko postajo odstopila tudi svoje zemljišče v Ločni.

Letos skupaj s Trim klubom Krka uvajajo tudi novo kampanjo, ki so jo poimenovali Enkrat na teden drugače, s katero bodo zaposlene še dodatno ozaveščali in motivirali k odločitvi za alternativne prihode na delo. Da bo čim več sodelavcev lahko prihajalo na delo s kolesi, so poskrbeli so tudi za dodatna parkirna mesta za kolesa. Nova stojala so postavili na nekaj novih lokacijah, na obstoječih pa so njihovo število povečali.

Ker sledijo svetovnim trendom, ki kažejo na izjemno hiter razvoj električnih vozil, so na Krkini osrednji lokaciji postavili tudi polnilno postajo za električna vozila. Uporabljajo jo lahko zaposleni, poslovni partnerji in Krkini obiskovalci. Del odgovornega ravnanja v skrbi za čistejši zrak pa je tudi uporaba petih električnih vozil, ki jih sodelavci uporabljajo za prevoze v delovnem okolju pa tudi za dostavljanje pošte. Zavedajo se namreč, da ni vseeno, kakšen svet bodo pustili prihajajočim generacijam, zato si želijo že zdaj spremeniti potovalne navade ter z dobrimi zgledi prispevati k čistejšem okolju.