20. 9. 2018

V Krki združili alternativne oblike mobilnosti za okolju prijazno pot na delo

4 min. branja

V farmacevtski družba Krka se zavedajo, da je njihovo delovanje tesno prepleteno z družbenim in gospodarskim okoljem, odgovornost do naravnega okolja pa je postala del Krkinih vsakodnevnih poslovnih aktivnosti. Prav zato se ves čas aktivno vključujejo v dejavnosti, usmerjene v ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka in razvoj trajnostne mobilnosti. Tudi letos so v okviru evropskega tedna mobilnosti svoje sodelavce pozvali, da se v petek, 21. septembra, v čim večjem številu pridružijo trajnostni akciji, poimenovani Krkin dan brez avtomobila, ki jo organizirajo že tretje leto zapored. V želji po manjši obremenitvi cest, parkirišč in okolja so se številni krkaši na ta dan na delo odpravili peš, s kolesom, javnim prevozom ali pa se s sodelavci dogovorili za skupno vožnjo. Tako so tudi v Krki prispevali k projektu evropskega tedna mobilnosti, ki letos poteka pod sloganom Združuj in učinkovito potuj.

Namen Krkinega dneva brez avtomobila je spodbuditi krkaše k alternativnemu prihodu v službo, torej peš, s kolesom, z javnim prevozom ali s skupno vožnjo. Po drugi akciji, ki so jo izpeljali septembra 2017, so tako ugotovili, da je na delo na drugačen način prispelo skoraj 800 sodelavk oz. sodelavcev, kar je trikratno povečanje vrednosti iz prvega leta akcije. Lani so se jim pridružili tudi sodelavci hčerinske družbe Terme Krka, letos pa tudi sodelavci v podjetjih in predstavništvih v tujini. Tako je bilo število tistih, ki so se odločili za alternativni prihod na delo, letos še večje.

Mobilnostni načrt za izboljšanje potovalnih navad

V Krki že od samega začetka skrbijo za naravno okolje kot tudi kakovost življenja okoliških prebivalcev pa tudi svojih zaposlenih. Leta 2015 pa so se v dejavnosti za izboljšanje kakovosti zraka in v razvoj trajnostne mobilnosti usmerili še bolj poglobljeno. Zapisali so jih tudi v lastnem Mobilnostnem načrtu, s katerim spodbujajo uporabo alternativnih in okolju manj škodljivih načinov prihoda na delo. Ključni cilji načrta so zmanjšati uporabo osebnih avtomobilov in prispevati k večji prometni varnosti, prispevati k izboljšanju zraka na območjih, kjer poslujejo, ter zmanjšati prometno obremenitev na vpadnicah in na območju mest. Usmerjeni so k trajnostni mobilnosti in zdravju, obenem pa pomagajo lokalnim skupnostim uresničevati programe, usmerjene v trajnostni razvoj.

Številne dejavnosti za podporo alternativnih prihodov na delo

V podjetju v zadnjih letih izvajajo številne dejavnosti, s katerimi si prizadevajo svoje sodelavce ozavestiti o pomenu trajnostnega delovanja. Na interni spletni strani so pripravili spletno mesto Mobilnost, prek katerega se lahko sodelavci v rubriki, poimenovani »Peljimo se skupaj«, dnevno dogovarjajo za skupne vožnje na delo. Podprli so tudi projekt uvedbe avtomatiziranega kolesarskega sistema za samopostrežno izposojo koles GONM, ki spodbuja kolesarjenje v novomeški občini, tako da so donirali sredstva za eno kolesarsko postajo s petimi kolesi in desetimi priključnimi mesti. Sodelavce o pomenu trajnostne mobilnosti ozaveščajo tudi z objavami prispevkov v internih tiskanih in elektronskih medijih.

Ker sledijo svetovnim trendom, ki kažejo na izjemno hiter razvoj električnih vozil, so na Krkini osrednji lokaciji postavili tudi polnilno postajo za električna vozila. Uporabljajo jo lahko zaposleni, poslovni partnerji in Krkini obiskovalci. Del odgovornega ravnanja v skrbi za čistejši zrak pa je tudi uporaba petih električnih vozil, ki jih sodelavci uporabljajo za potrebe opravljanja različnih servisno-storitvenih dejavnostih na različnih Krkinih lokacijah na širšem območju Novega mesta, Šentjerneja in Krškega.

Da bo čim več sodelavcev lahko prihajalo na delo s kolesi, so poskrbeli so tudi za dodatna parkirna mesta za kolesa. Nova stojala so postavili na nekaj novih lokacijah, na obstoječih pa so njihovo število povečali. Zavedajo se namreč, da ni vseeno, kakšen svet bodo pustili prihajajočim generacijam, zato si želijo že zdaj spremeniti potovalne navade ter z dobrimi zgledi prispevati k čistejšem okolju.