18. 3. 2019

V Krki študentom farmacije in kemije predstavili karierne in zaposlitvene priložnosti

4 min. branja

Novo mesto, 19. marec 2019 – V farmacevtski družbi Krka se zavedajo, da k ustvarjanju zgodbe o uspehu v dinamičnem mednarodnem okolju največji delež prispevajo prav zaposleni. Zato posebno pozornost namenjajo privabljanju mladih talentov, saj se zavedajo, da bo podjetje le z odličnimi sodelavci uspešno tudi v prihodnosti. Tako so danes študentom farmacije in kemije predstavili poklice in delovno okolje v razvojno-raziskovalnih laboratorijih.

V svojo sredino bi radi pritegnili najboljše strokovnjake, ki si želijo nenehno pridobivati nova znanja – mlade z visoko energijo, zavzetostjo in pripravljenostjo prispevati k uspešnosti podjetja. Omogočajo jim zanimivo delo v kulturno raznolikem mednarodnem okolju, v katerem se lahko poslovno, strokovno in osebnostno razvijajo. Krkin cilj je biti podjetje ustvarjalno mislečih, odločnih, samozavestnih in samoiniciativnih sodelavcev, ki svoje uspehe gradijo na timskem delu.

Z željo, da bi študenti zaključnih letnikov spoznali delovno okolje in naravo dela še preden stopijo na trg dela, so jim v Krki odprli vrata in omogočili vpogled v sodobne tehnološke procese v razvoju in proizvodnji učinkovin in zdravil. V pogovorih s Krkinimi strokovnjaki z omenjenih področij so spoznavali vsakodnevne izzive in načine spoprijemanja z njimi. Študentom so ob tej priložnosti predstavili tudi zaposlitvene in karierne možnosti.

Visokokakovostna proizvodnja zahteva vrhunsko izobražene strokovnjake. Želijo privabiti najboljše mlade raziskovalce in diplomante, zato sodelovanje s fakultetami in drugimi ustanovami krepijo tudi s srečanji, kot je današnje.

Zavedajo se, da so kot podjetje lahko uspešni le, če zaposlenim omogočijo kakovostno življenje. Tako so študentom predstavili tudi, kako za svoje zaposlene načrtujejo in jim omogočajo karierni razvoj, skrbijo za kakovost življenja in dela ter si prizadevajo za dobre medsebojne odnose.

Danes Krka zaposluje številne strokovnjake,  kar 38 % vseh zaposlenih ima izobrazbo s področja farmacije ali kemije. Od tega ima skoraj polovica vseh zaposlenih sodelavcev s farmacevtsko ali kemijsko izobrazbo zaključeno najmanj visoko strokovno stopnjo izobraževanja. Ta profil kadrov bo za uresničevanje svojih poslovnih ciljev potrebovala tudi v prihodnje.

Srečanje, kot je današnje, pa ni edina vez, ki jo ima podjetje z mladimi. S Krkinimi nagradami jih spodbujajo k ustvarjalnemu in raziskovalnemu delu že od leta 1971. Na natečaju sodeluje vsako leto več mladih, tako dodiplomskih in podiplomskih študentov pa tudi dijakov. Na ta način prepoznavajo talente, med katerimi so doslej mnogi zgradili svojo kariero v Krki.

Pritok sodelavcev zagotavljajo s podeljevanjem štipendij študentom in dijakom, ki že med izobraževanjem kažejo določene talente in sposobnosti. Z njimi delajo sistematično, da bi jim tako omogočili kar najboljši stik s podjetjem in pridobitev izkušenj. Omogočajo jim opravljanje strokovne prakse, pri čemer se bolje seznanijo s podjetjem in delovnimi procesi, hkrati pa lahko razvijejo in pokažejo svoje znanje in sposobnosti.

Študentom in mladim raziskovalcem z različnimi temami in strokovnim znanjem pomagajo tudi pri zaključnih nalogah, kot predavatelji pa Krkini sodelavci soustvarjajo študijske programe na dodiplomski in magistrski stopnji. V letu 2018 so imeli 61 štipendistov, od teh jih je 13 končalo študij in se v podjetju zaposlilo. S srednjimi šolami in fakultetami sodelujejo tudi pri omogočanju obvezne delovne prakse.

V Krki so v 65 letih svojega obstoja zgradili sistem skrbi za sodelavce, ki sega tako na področje optimalnih pogojev za delo, varnosti in zdravja, izobraževanja in razvoja kadrov kot tudi športnih in rekreativnih dejavnosti, kulture in drugih družbenih in socialnih ter dobrodelnih aktivnosti tako v podjetju kot zunaj njega. Številne ugodnosti, ki so jih zaposleni deležni, so spodbuda ne le za Krkine sodelavce, ampak tudi za iskalce zaposlitve.

Dobri poslovni rezultati in skrb za zaposlene so ključni razlogi, zaradi katerih so bili v Krki že večkrat prepoznani kot ugleden delodajalec tako v okviru projekta, ki ga organizira Moje delo kot tudi v okviru Dnevnikove Zlate niti. Nazivi so potrditev, da delajo dobro, da ljudje prepoznavajo prednosti dela v Krki, prav tako pa privabljajo nove talente, ki jih vsako ambiciozno podjetje nujno potrebuje.