19. 9. 2019

V Krki si prizadevamo za prijaznejšo mobilnost na vseh koncih sveta

4 min. branja

V farmacevtski družbi Krka se že četrto leto zapored vključujemo v dejavnosti v okviru evropskega tedna mobilnosti. Tudi letos smo svoje sodelavce tako v Sloveniji kot podjetjih in predstavništvih v tujini povabili, da se v petek, 20. septembra, v čim večjem številu pridružijo akciji, poimenovani Krkin dan brez avtomobila. Tako so se danes številni krkaši v Sloveniji pa tudi v 16 državah, kjer ima Krka svoje poslovne enote, na delo odpravili peš, s kolesom, javnim prevozom ali pa se dogovorili za skupno vožnjo. S spremenjenimi načini poti na delo, za katere si želimo, da ne ostanejo enkratna dejanja, ampak navade, prispevamo k uresničitvi trajnostne mobilnosti, katere ključno vodilo je zmanjšati promet in njegove škodljive posledice.

Zavedamo se, da ni vseeno, kakšen svet bomo pustili prihajajočim generacijam, zato si želimo že zdaj spremeniti potovalne navade na delo ter z dobrimi zgledi prispevati k ohranjanju bolj zdravega življenjskega okolja. Namen Krkinega dneva brez avtomobila je spodbuditi krkaše k alternativnemu prihodu v službo, torej peš, s kolesom, z javnim prevozom ali s skupno vožnjo, ne le v času evropskega tedna mobilnosti, ampak čim večkrat tudi skozi celo leto. Sodelavce spodbujamo, da se na pot odpravijo skupaj, saj je ena od prednosti trajnostne mobilnosti tudi druženje in povezovanje.

Število tistih, ki sodelujejo v akciji, se vsako leto povečuje. Za alternativni prihod na delo se je letos v primerjavi s prvim letom akcije odločilo kar trikrat več sodelavcev. Ponosni smo, da se nam vsako leto pridruži tudi vse več sodelavcev iz tujine. Letos so se nam pridružili v 16 državah: v Ruski federaciji, Nemčiji, na Hrvaškem, Poljskem, Madžarskem, Slovaškem, Portugalskem, v Belgiji, Španiji, Franciji, Italiji, Bolgariji, Srbiji pa tudi v Turkmenistanu, Indiji in na Kitajskem.

Mobilnostni načrt za izboljšanje potovalnih navad
V Krki že od samega začetka skrbimo tako za naravno okolje kot tudi kakovost življenja okoliških prebivalcev pa tudi svojih zaposlenih. Od leta 2015 smo dejavnosti za izboljšanje kakovosti zraka in razvoj trajnostne mobilnosti še povečali. Zapisali smo jih tudi v lastnem Mobilnostnem načrtu, s katerim spodbujamo uporabo alternativnih in okolju manj škodljivih načinov prihoda na delo.

Ključni cilji načrta so zmanjšati uporabo osebnih avtomobilov in prispevati k večji prometni varnosti, prispevati k izboljšanju zraka povsod, kjer poslujemo, ter zmanjšati prometno obremenitev na vpadnicah in na območju mest. Usmerjeni smo k trajnostni mobilnosti in zdravju, obenem pa pomagamo tudi lokalnim skupnostim uresničevati programe, usmerjene v trajnostni razvoj.

Številne dejavnosti za ozaveščanje sodelavcev
Izvajamo številne dejavnosti, s katerimi si prizadevamo svoje sodelavce ozavestiti o pomenu trajnostnega delovanja. Na interni spletni strani smo pripravili spletno mesto Mobilnost, prek katerega se sodelavci v rubriki, poimenovani »Peljimo se skupaj«, dnevno dogovarjajo za skupne vožnje na delo.

Podprli smo tudi projekt uvedbe avtomatiziranega kolesarskega sistema za samopostrežno izposojo koles GONM, ki spodbuja kolesarjenje v novomeški občini – donirali smo sredstva za eno kolesarsko postajo s petimi kolesi in desetimi priključnimi mesti. Da čim več sodelavcev lahko prihaja na delo s kolesi, smo poskrbeli so tudi z dodatnimi parkirnimi mesti za kolesa. Sodelavce pa o pomenu trajnostne mobilnosti ozaveščamo tudi z objavami prispevkov v internih tiskanih in elektronskih medijih.

Razvoju električnih vozil smo se prilagodili tudi z dvema polnilnima postajama za tovrstna vozila, ki smo ju postavili na Krkini osrednji lokaciji v Ločni. Uporabljajo jo lahko zaposleni, poslovni partnerji in Krkini obiskovalci. Del odgovornega ravnanja v skrbi za čistejši zrak pa je tudi uporaba petih električnih vozil, ki jih sodelavci uporabljajo za potrebe opravljanja različnih servisno-storitvenih dejavnostih na različnih Krkinih lokacijah na širšem območju Novega mesta, Šentjerneja in Krškega.