21. 9. 2020

V Krki se na vseh koncih sveta že petič zapored pridružujemo akciji zelene mobilnosti

3 min. branja

V farmacevtski družbi Krka si že od nekdaj prizadevamo za ohranjanje zdravega življenjskega okolja. Z akcijo Krkin dan brez avtomobila, s katero se že peto leto zapored vključujemo v dejavnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti, ima naša zaveza za zeleno mobilnost vse večjo veljavo. Tako smo tudi letos svoje sodelavce povabili, da v torek, 22. septembra, v čim večjem številu pridejo na delo peš, s kolesom ali drugimi alternativnimi oblikami prihoda na delo. Poleg sodelavcev iz Slovenije so se akciji pridružili krkaši iz 15 držav, kjer ima Krka svoje poslovne enote. Da bi prispevali k trajnostni mobilnosti ter zmanjševanju prometa in njegovih škodljivih posledic, zaposlene spodbujamo, da trajnostni način prihoda na delo postane njihova navada, ne le enkratno dejanje na dan akcije.

Glavni cilj Krkinega dneva brez avtomobila je torej spodbuditi krkaše k čim večjemu številu in pogostosti alternativnih prihodov na delo. Zavedamo se namreč, da lahko z odločitvijo za alternativne potovalne navade k ohranjanju zdravega življenjskega okolja vsak dan prispeva prav vsak Krkin sodelavec.

Letos v epidemiološko zaostrenih časih smo krkaše povabili, da v službo, če je le mogoče, pridejo peš ali s kolesom, saj sta ti dve obliki v tem trenutku najbolj varni obliki prihoda na delo.  Šteje seveda tudi uporaba javnega prevoza, ki se ga v zadnjih letih poslužuje vse več sodelavcev. A letos je še posebej pomembno, da je zelena mobilnost tudi varna, zato zaposlene redno ozaveščamo o pomenu upoštevanja priporočil in ukrepov za varovanje zdravja ne le na delovnem mestu, ampak tudi na poti na delo.

Število tistih, ki sodelujejo, se predvsem s širjenjem akcije v Krkinih odvisnih družbah po vsem svetu povečuje. Letos so se nam pridružili sodelavci v 15 državah: v Nemčiji, Belorusiji, na Hrvaškem, Poljskem, Madžarskem, Slovaškem, Češkem, v Bosni in Hercegovini, Črni gori, Španiji, Franciji, Romuniji pa tudi v Turkmenistanu, Kirgizistanu in Gruziji.

Mobilnostni načrt in ozaveščanje o pomeni trajnostnega delovanja

V Krki že od samega začetka skrbimo tako za naravno okolje kot tudi kakovost življenja okoliških prebivalcev pa tudi svojih zaposlenih. Od leta 2015 smo dejavnosti za izboljšanje kakovosti zraka in razvoj trajnostne mobilnosti še povečali. Zapisali smo jih tudi v lastnem Mobilnostnem načrtu, s katerega ključni cilji so zmanjšati uporabo osebnih avtomobilov in prispevati k večji prometni varnosti, prispevati k izboljšanju zraka povsod, kjer poslujemo, ter zmanjšati prometno obremenitev na vpadnicah in na območju mest.

Usmerjeni smo k trajnostni mobilnosti, zdravju in ozaveščanju sodelavcev o pomenu trajnostnega delovanja, obenem pa pomagamo tudi lokalnim skupnostim uresničevati programe, usmerjene v trajnostni razvoj. Med drugim smo podprli tudi projekt uvedbe avtomatiziranega kolesarskega sistema za samopostrežno izposojo koles GONM, ki spodbuja kolesarjenje v novomeški občini  ̶ donirali smo sredstva za eno kolesarsko postajo s petimi kolesi in desetimi priključnimi mesti. Da čim več sodelavcev lahko prihaja na delo s kolesi, smo poskrbeli so tudi z dodatnimi parkirnimi mesti za kolesa. Sodelavcem pa skozi vse leto predstavljamo pomen trajnostne mobilnosti tudi v prispevkih v internih tiskanih in elektronskih medijih.

Razvoju električnih vozil smo se prilagodili tudi z dvema polnilnima postajama za tovrstna vozila, ki smo ju postavili na Krkini osrednji lokaciji v Ločni. Uporabljajo jo lahko zaposleni, poslovni partnerji in Krkini obiskovalci. Del odgovornega ravnanja v skrbi za čistejši zrak pa je tudi uporaba petih električnih vozil, ki jih sodelavci uporabljajo za potrebe opravljanja različnih servisno-storitvenih dejavnostih na različnih Krkinih lokacijah na širšem območju Novega mesta, Šentjerneja in Krškega.