19. 10. 2018

V Krki podelili nagrade talentiranim mladim raziskovalcem

8 min. branja

Novo mesto, 19. oktober 2018 – Danes so v Krki mladim raziskovalcem podelili Krkine nagrade za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela. Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, sta jih na slovesnosti podelila 30 mladim raziskovalcem, med njimi jih je 5 prejelo veliko Krkino nagrado za raziskovalno nalogo. Med nagrajenci je 16 doktorjev znanosti. S Krkinimi nagradami v Krki mlade že 48 let usmerjajo k ustvarjalnosti v raziskovalnem delu. Doslej je Krkino nagrado prejelo že 2751 mladih raziskovalcev.

Pomen Krkinih nagrad

S Krkinimi nagradami Krka mlade spodbuja k ustvarjalnemu in raziskovalnemu delu že od leta 1971. Vizija Sklada Krkinih nagrad je spodbujanje mladostne zagnanosti in stremljenje k odličnosti v raziskovalnem delu. Tako v Krki tlakujejo pot novim spoznanjem, ki bodo prispevala k novim izdelkom prihajajočih generacij.

Dr. Aleš Rotar, predsednik Sklada Krkinih nagrad, je v zborniku, izdanem ob tej priložnosti, poudaril: »Na naše izdelke čaka milijone bolnikov, mnogim smo že pomagali, še številnejšim si želimo. Zato napredek znanosti in tehnologije na eni strani in zelo dinamično dogajanje v svetu na drugi zahtevajo od nas veliko prilagodljivosti, dela in pridobivanja novega znanja.«

Rezultat prepletenosti temeljnih in aplikativnih raziskav so številni uspešni raziskovalni projekti na različnih področjih farmacije in sorodnih ved, usmerjeni na področja, ki bodo v prihodnosti še učinkoviteje prispevala k zdravju in kakovosti življenja bolnikov po svetu.

Krkine nagrade so že od samih začetkov pomemben dogodek, ki kaže povezovanje Krke in raziskovalnih ter izobraževalnih ustanov. Krka sodeluje s številnimi fakultetami ljubljanske in mariborske univerze in vodilnimi slovenskimi inštituti. Temeljno vodilo Krkinih nagrad tako ostaja popularizacija raziskovalnega dela med študenti, dijaki in mentorji na izobraževalnih institucijah.

Do sedaj so na različnih ravneh Krkine nagrade podelili 2751 raziskovalcem. Mnogi so danes priznani strokovnjaki – profesorji na univerzah, raziskovalci v raziskovalnih institucijah in industriji, več kot 300 jih zaposlenih v Krki.

Vse več raziskovalnih del z različnih znanstvenih področij

Letos so člani Znanstvenega odbora Sveta Sklada Krkinih nagrad opazili pomemben napredek tako v številu prijavljenih nalog, ki je bilo letos rekordno, kot tudi v kakovosti. Posebej razveseljivo je, da je veliko nalog zelo kakovostnih tako po aplikativni kot po znanstveni vrednosti. Njihova tematika pa je povezana z aktualnimi panogami, kot so farmacija, kemija, medicina, biokemija, biotehnologija, biologija, mikrobiologija in druge sorodne vede.

Kot je v zborniku poudaril dr. Aleš Rotar, so razlike med akademskim in gospodarskim okoljem v marsičem manjše, kot so bile pred leti. »K temu sta v veliki meri pripomogla zlasti razcvet komunikacijskih tehnologij in globalni oder, na katerem nastopamo. A povezava med poloma razvojnega in raziskovalnega dela je kot vedno naloga vseh in Krkine nagrade so majhen, a pomemben korak na poti k skupnemu uspehu,« pojasnjuje dr. Rotar.

Za mlade znanstvenike so Krkine nagrade potrditev rezultatov njihovega poglobljenega in ustvarjalnega delovanja, s katerim bodo bodisi v gospodarstvu bodisi v drugih institucijah prispevali k napredku. Pri tem imajo veliko vlogo in odgovornost mentorji, ki mladim pomagajo kritično in objektivno ovrednotiti tako lastne kot tudi tuje znanstvene rezultate.

Letos so podelili 5 velikih Krkinih nagrad za raziskovalno nalogo in 25 Krkinih nagrad 30 študentom dodiplomskega in podiplomskega študija, 66 srednješolcem pa so na septembrski slovesnosti podelili Krkine nagrade in priznanja za 37 raziskovalnih nalog.

Najodličnejši Krkini nagrajenci predstavili svoje izsledke na simpoziju 

Krkine nagrade že 28 let spremljajo simpoziji, na katerih so se zvrstili tudi številni mednarodno priznani predavatelji. V zadnjih letih pa so slednji namenjeni najodličnejšim Krkinim nagrajencem, prejemnikom velike Krkine nagrade za raziskovalne naloge, ki svoje delo predstavijo na način, primeren akademskemu okolju. Namen teh simpozijev je prikazati rezultate mladih raziskovalcev njihovim vrstnikom ter strokovnjakom iz podjetja kot tudi drugih institucij. Mladi doktorji znanosti, avtorji nagrajenih raziskovalnih nalog, so ob koncu svojih predstavitev suvereno odgovarjali na vprašanja udeležencev simpozija ter tako še podkrepili svoje znanje in rezultate svojega raziskovalnega dela.

Letošnji simpozij je odprl član Znanstvenega odbora Sveta Sklada Krkinih nagrad, prof. dr. Franc Vrečer. Svoja dela so na simpoziju predstavili dr. Gabrijela Horvat, dr. Špela Alič, dr. Špela Zupančič in dr. Andrej Emanuel Cotman. Njihove raziskovalne naloge potrjujejo ne le njihovo raziskovalno odličnost, ampak tudi inovativnost.

Prejemniki 48. Krkinih nagrad

Prejemniki velike Krkine nagrade za raziskovalno nalogo  

 1. dr. Kaja Rožman, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  mentor prof. dr. Stanislav Gobec, somentor doc. dr. Matej Sova
 2. dr. Gabrijela Horvat, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
  mentor prof. dr. Željko Knez, somentor prof. dr. Zoran Novak
 3. dr. Špela Alič, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana
  mentorica izr. prof. dr. Maja Ravnikar, somentorica dr. Tanja Dreo
 4. dr. Špela Zupančič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  mentorica prof. dr. Julijana Kristl
 5. dr. Andrej Emanuel Cotman, Kemijski inštitut, Ljubljana
  mentorica dr. Barbara Mohar, somentor prof. dr. Boris Šket

Prejemniki Krkinih nagrad za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

 1. dr. Urša Štanfel, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  mentor prof. dr. Jurij Svete
 2. dr. Janja Dermol-Černe, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
  mentor prof. dr. Damijan Miklavčič, somentor prof. dr. Gregor Serša
 3. dr. Katja Traven, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  mentor prof. dr. Iztok Turel
 4. dr. Anita Klančar, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  mentor izr. prof. dr. Robert Roškar, somentor doc. dr. Jurij Trontelj
 5. dr. Ožbej Zupančič, Center za kemijo in biomedicino, Innsbruck,
  mentor prof. dr. Andreas Bernkop-Schnürch
 6. dr. Helena Brodnik Žugelj, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  mentor izr. prof. dr. Bogdan Štefane
 7. dr. Tijana Markovič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  mentorica prof. dr. Irena Mlinarič Raščan
 8. dr. Gregor Kravanja, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
  mentor prof. dr. Željko Knez, somentorici prof. dr. Mojca Škerget, doc. dr. Maša Knez Hrnčič
 9. dr. Alen Sevšek, Univerza v Utrechtusomentor prof. dr. Nathaniel I. Martin
  mentor prof. dr. Roland J. Pieters
 10. dr. Jasna Brčić, Kemijski inštitut, Ljubljana
  mentor prof. dr. Janez Plavec
 11. dr. Tamara Knific, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  mentorica prof. dr. Tea Lanišnik Rižner
 12. Gregor Ratek, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  mentor izr. prof. dr. Rok Dreu
 13. Jernej Štukelj, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  mentorica prof. dr. Julijana Kristl, somentorja dr. Sami Svanbäck, dr. Jouko Yliruusi
 14. Anžej Hladnik, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  mentorica doc. dr. Metka Lenassi, somentorica dr. Jana Ferdin
 15. Urška Mohorič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  mentor izr. prof. dr. Mitja Kolar, somentor prof. dr. Frank-Michael Matysik
 16. Nina Ledinek, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
  mentor prof. dr. Zoran Novak, somentor doc. dr. Matjaž Finšgar
 17. Mateja Mežnar, Krka, d. d., Novo mesto
  mentor prof. dr. Franc Vrečer, somentor dr. Darko Uršič
 18. Tilen Volčanšek, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  mentor prof. dr. Marijan Kočevar
 19. Veronika Furlan, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
  mentor izr. prof. dr. Urban Bren, somentorica Eva Španinger
 20. Miha Mrzlikar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  mentorica prof. dr. Helena Prosen, somentorica prof. dr. Ester Heath
 21. Janja Umnik, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  mentor izr. prof. dr. Robert Roškar
 22. Gregor Kodrič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  mentor izr. prof. dr. Marjan Jereb, somentor izr. prof. dr. Jernej Iskra
 23. Ina Kosmač, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  mentorica doc. dr. Alenka Zvonar Pobirk
 24. Kajetana Bevc, Onkološki inštitut Ljubljana
  mentorica prof. dr. Maja Čemažar, somentorica dr. Urška Kamenšek
 25. Uroš Filipič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
  mentorica doc. dr. Maša Knez Hrnčič, somentor dr. Gregor Kravanja