9. 9. 2021

V Krki organizirali požarno vajo

2 min. branja

Današnji zvoki sirene sistema za javljanje požara niso naznanjali pravega izrednega dogodka, ampak so napovedali začetek Krkine požarne vaje, ki je to pot potekala v obratu Farmacevtika. Zavedamo se skrbi za varnost zaposlenih, okoliških prebivalcev in naravnega okolja, zato na vseh lokacijah podjetja po Sloveniji redno izvajamo vaje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s katerimi preverjamo svojo pripravljenost na morebitne izredne dogodke.

V Krki organizirali požarno vajo

Tudi z današnjo vajo smo preverili učinkovitost in usklajenost Krkinega varnostnega sistema ter operativnih enot. Posebno pozornost smo namenili evakuaciji zaposlenih, ukrepanju ob požaru, uporabnosti osebne in skupinske opreme reševalcev in reševanju ponesrečenih.

Vsako leto organiziramo prek 60 različnih vaj, s katerimi analiziramo, kakšna so tveganja in realne možnosti za nastanek izrednih dogodkov ter kako bi taki dogodki vplivali na stabilnost Krkinega poslovanja. Obenem s tovrstnimi aktivnostmi preverjamo tudi usklajenost in učinkovitost delovanja notranjih in zunanjih interventnih ekip ter Krkine ekipe za prvo pomoč in zdravstvene službe.

Tako pri pripravi kot izvedbi vaje smo upoštevali navodila za zaščito pred okužbo s koronavirusom covid-19. Na vaji so sodelovali gasilci Industrijske gasilske enote Krke ter Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Krka, gasilci Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto ter ekipa nujne medicinske pomoči.

Gasilska dejavnost je v Krki rasla skupaj s podjetjem. Z dolgoletnim in vztrajnim delom so gasilci krepili svoje vrste, načrtno vzgajali kadre, predvsem pa vso svojo pozornost namenili varnemu delu in preventivi. Krkino Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo, ki danes šteje 350 članov, med njimi tudi precej gasilk, letos praznuje že 50. obletnico delovanja.

Sicer pa se v Krki zavedamo, da je požrtvovalno in nesebično delo gasilcev bistvenega pomena ne le v okviru podjetja, ampak tudi v širšem lokalnem okolju. Zato ves čas svojega obstoja pomagamo tako z materialnimi kot finančnimi sredstvi različnim gasilskim društvom v regiji.