7. 1. 2016

V Krki negujejo vezi z upokojenimi sodelavci

2 min. branja

Otočec, 8. januarja 2016 – V Krki so tudi letos organizirali novoletno srečanje upokojenih sodelavcev. Potekalo je v Teniškem centru na Otočcu, udeležila pa se ga je več kot polovica od 1938. Mnogi med njimi so bili v podjetju zaposleni vso delovno dobo.

V letu 2015 se je upokojilo 89 krkašev, in sicer 65 v družbi Krka in 24 v Termah Krka. Vseh skupaj je trenutno 1938, od tega 1660 v Krki, d. d., Novo mesto, 278 pa v Termah Krka.

Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič jim je v svojem govoru na kratko predstavil poslovanje podjetja. Poudaril je, da so s svojim znanjem, strokovnostjo in izkušnjami pomembno prispevali h Krkini rasti ter njenemu uspehu in ugledu, zato želijo v Krki z njimi deliti tudi sedanje dosežke. Vodstvo podjetja se je odločilo, da letos vsakemu nameni denarni znesek v višini 150 evrov neto.

Sodelavcem, upokojenim v lanskem letu, je v zahvalo za njihov prispevek k razvoju podjetja podelil posebno spominsko darilo. Vsi Krkini upokojenci pa so na domači naslov prejeli tudi priložnostno novoletno darilo. Sicer pa tradicionalno novoletno srečanje ni edina vez upokojencev s Krko. Že desetletja prejemajo mesečno interno glasilo Utrip, v katerem lahko od leta 2008 tudi dejavno sodelujejo v rubriki Utrip upokojencev. V njej objavljajo vsebine o delovanju društva, predstavitve upokojenih posameznikov in druge informacije. Krka jim je dala na voljo društvene prostore in jim tudi sicer pomaga. Upokojeni krkaši imajo posebne ugodnosti tudi ob letovanju v Krkinih počitniških zmogljivostih na morju, v hribih in v Termah Krka. Prav tako se lahko udeležujejo tedenske rekreacije, korektivne gimnastike in drugih rekreativnih dejavnosti, organiziranih prek Trim kluba Krka. Tako kot minula leta so v Krki tudi letos za nekdanje sodelavce organizirali avtobusne prevoze na prireditev in domov.