5. 10. 2017

V Krki nagrajujejo koristne predloge in izboljšave

3 min. branja

Novo mesto, 5. oktober 2017 – V Krki se zavedajo, da sta poznavanje trendov in napredek na področju inovativnosti pomembno gibalo razvoja in eden ključnih dejavnikov konkurenčnosti. Zato ni naključje, da stremijo k ustvarjanju kreativnega delovnega okolja in zaposlene s pomočjo sistema množične inventivne dejavnosti stalno spodbujajo k iskanju inovativnih rešitev, ki prispevajo k uspešnosti podjetja. Od leta 2003 so sodelavci prijavili že 7.071 koristnih predlogov in izboljšav, od tega lani 652. Od teh je bilo nagrajenih 581 predlogov, ki jih je podalo 516 sodelavcev. Tudi letos so organizirali tradicionalno srečanje, na katerem so se zbrali vsi predlagatelji koristnih predlogov in izboljšav. Najboljši organizacijski enoti na področju inventivne dejavnosti v letu 2016 – tokrat je to Inženiring in tehnične storitve – pa so podelili posebno plaketo.

V Krki se zavedajo, da se znanost in tehnologije danes spreminjajo z izjemno hitrostjo, zato si prizadevajo hitro in učinkovito razvijati nove generične farmacevtske izdelke, pri tem pa prisluhniti predvsem potrebam bolnikov. V želji, da bi se jim čim bolj približali in jim omogočili kakovostno, varno in učinkovito zdravljenje, v razvoj izdelkov in tehnologij v največji možni meri vgrajujejo inovativne rešitve in kontinuirano uvajajo izboljšave v celoten poslovni proces.

S sistemom množične inventivne dejavnosti, ki je v Krki uveljavljen od leta 2003, zaposlene spodbujajo, da pri opravljanju vsakodnevnih nalog nenehno iščejo načine za boljše in kakovostnejše opravljanje dela. Aktivnosti na področju množične inventivne dejavnosti so usmerjene predvsem k reševanju problematike na gospodarskem, proizvodnem, logističnem, tehnološkem, tehničnem, administrativnem, okoljevarstvenem, poslovnem in informacijskem področju, na področju kakovosti ter varnosti in zdravja pri delu. Pomembni so tako koristni predlogi, ki jih je preprosto izvesti, kot izboljšave, katerih izvedba je zahtevnejša, vendar imajo večji učinek. Pri vseh zaposlenih želijo uzavestiti dejstvo, da je vsak predlog pomemben in vreden obravnave. Za vsakega predlagatelja koristnega predloga ali izboljšave je največja nagrada ravno to, da se zaradi njegovega predloga stvari spremenijo na bolje.

S predlogi v okviru množične inventivne dejavnosti so v podjetju ustvarili tudi precej prihrankov, kar je poleg iskanja čim bolj učinkovitih rešitev v procesu dela eden ključnih ciljev korporativne akcije, ki poteka pod sloganom Vaša učinkovitost šteje.

Množično inventivno dejavnost v Krki spodbujajo z nagradami ob četrtletjih, simbolično nagrado z zahvalnim pismom predsednika uprave in generalnega direktorja, objavami predlagateljev na interni spletni strani in v interni reviji Utrip, objavami intervjujev s posameznimi predlagatelji v interni reviji Utrip, vsakoletnim srečanjem predlagateljev ter nagradami in priznanji, ki jih najboljši sodelavci na področju množične inventivne dejavnosti prejmejo na prireditvi Dan Krkinih priznanj.

Da je Krka inovativno podjetje, potrjujejo tudi vsakoletna priznanja za inovacije, ki jih podeljujeta Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) in Gospodarska zbornic Slovenije (GZS). Krkini inovatorji so tako septembra letos prejeli 2 nacionalni priznanji, in sicer zlato in srebrno priznanje za inovacije GZS, ter 2 zlati priznanji in 4 srebrna priznanja na regijski podelitvi GZDBK.