15. 11. 2022

V Krki cenimo inovativne ideje in predloge zaposlenih

4 min. branja

V Krki z inovacijami ustvarjamo sodobna zdravila, ki omogočajo zdravljenje številnih bolezni našega časa. Inovativnosti pa ne spodbujamo le pri razvoju zdravil, ampak v vseh delovnih procesih in na vseh ravneh delovanja podjetja. Zavedamo se namreč, da so prav vsi zaposleni možen in pomemben vir zamisli in inovacij. Na današnjem srečanju smo se vnovič zahvalili sodelavkam in sodelavcem ter poslovnim enotam, ki s koristnimi predlogi in izboljšavami prispevajo k napredku podjetja.

Inovativnost na vseh področjih je del Krkine podjetniške kulture, hkrati pa pomembno prispeva k razvoju in širjenju Krkinega poslovanja v hitro spreminjajočem se poslovnem okolju. Zaposlene že skoraj 20 let spodbujamo, da pri opravljanju vsakodnevnih nalog nenehno iščejo načine za boljše in kakovostnejše delo. Tako krepimo zavedanje, da je inovativnost proces, v katerem imajo pomembno vlogo ideje in zamisli prav vsakega od nas.

Inovativna naravnanost je prinesla vrsto oprijemljivih rezultatov, s katerimi na eni strani zagotavljamo kakovostne procese in s tem končne izdelke, na drugi pa racionalno poslovanje. Izboljšujemo rabo notranjih virov, poenostavljamo delovne procese, zmanjšujemo stroške in povečujemo učinkovito rabo energije. Od leta 2003 do konca lanskega leta smo zabeležili že več kot 9000 koristnih predlogov in izboljšav, ki se danes odražajo v izboljšanih delovnih procesih, izdelkih in storitvah. Lani smo v sistemu množične inovativne dejavnosti zabeležili 452 predlogov 402 zaposlenih. Nagradili smo 440 predlogov, in kar je najpomembnejše, večino tudi uporabili v praksi.

»Krkini inovatorji s svojimi predlogi prispevajo k časovno in ekonomsko učinkovitim rešitvam, večji konkurenčnosti in prepoznavnosti Krkinih izdelkov in podjetja ter spodbujajo rast in razvoj Krke. Večina predlogov in izboljšav ima velik mednarodni učinek. Bodisi da gre za inovacije v proizvodnji, implementirane na Krkinih petih trgih z lastno proizvodnjo, ali izboljšave v delovnih procesih, ki so pogosto prenesene na najmanj 40 trgov, kjer ima Krka podjetja in predstavništva,« je na srečanju poudarila direktorica Marketinga Elizabeta Suhadolc.

Krkina inovativna dejavnost je prepoznana in nagrajena tudi v širšem prostoru. Krkini raziskovalni timi namreč vsako leto prejemajo visoka priznanja Gospodarske zbornice Slovenije.

Najboljši na področju množične inovativne dejavnosti v letu 2021

Najboljši predlagatelj v letu 2021 je Marko Hrastar, vodja delovne enote v Tehnični službi v Proizvodnji zdravil. Na področju inovativnega dela je že dolgo zelo aktiven. Skupaj s sodelavcema je predlagal, kako na kartonirnem stroju pri pakiranju odpraviti težave z naleganjem in nameščanjem pokrovčkov na pršilo Septabene ter lomljenjem pršilk ob napačnem vlaganju v vsebnik. Problem so zaznali s hitro kamero, kar je edinstven način reševanja tovrstnih izzivov.

Sam pravi: »Pri pripravi predlogov sodelujem s sodelavci z različnih področij. Svoje delo opravljam z veseljem, zato mi ni težko poiskati predlogov, ki pomagajo k izboljšanju ali optimizaciji procesov.«

Najboljšo izboljšavo v letu 2021 je dal pomočnik vodje oddelka Andrej Rolih iz Inženiringa in tehničnih storitev. Nanaša se na izkoriščanje stranske (odpadne) toplote odparkov tehnološke pare. Ker se je rešitev pokazala kot učinkovita, smo sisteme nadgradili v več Krkinih obratih, upošteva pa se tudi pri novih naložbah. »Izmerili smo več kot 30 % večjo izrabo stranske toplote odparkov kondenzata pri enaki porabi tehnološke pare. V času visokih cen energije je to prispevek k obvladovanju stroškov, in kar je še pomembno, zmanjšali smo ogljični odtis podjetja,« je pojasnil prednosti predlagane rešitve.

Najboljši koristni predlog v letu 2021 so dali Špela Bohinec, Uroš Mesec in Anja Zaletel iz Strateškega marketinga. S številnimi novimi funkcionalnostmi in avtomatizirani rešitvami so nadgradili sistem za elektronsko zbiranje podatkov o bolnikih v kliničnih študijah redne klinične prakse. Rezultati lastnih kliničnih raziskav so ključ do zaupanja v Krkine izdelke in po njih se Krka razlikuje od drugih generičnih farmacevtskih podjetij. Nagrajeni sistem je prinesel številne prednosti. Izpostaviti je treba večjo kakovost in hitrejšo obdelavo podatkov ter posledično hitrejše zaključevanje raziskav, manjše možnosti za napake ter boljši in lažji nadzor poteka raziskav. Digitalizacija procesa omogoča kontinuiran razvoj, zato je sistem z vsako novo raziskavo še bolj izpopolnjen.

Najboljša organizacijska enota na področju množične inovativne dejavnosti, ki je dala v letu 2021 največ koristni predlogov in izboljšav, je bila poslovna enota Inženiring in tehnične storitve.