4. 3. 2019

Tovarna zdravil Krka donirala sredstva za nakup ultrazvoka

3 min. branja

Brežice, 4. marec 2019 – Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto je Internemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice omogočila nakup ultrazvočne naprave za diagnostične preglede. Z novim, sodobnim ultrazvokom bodo lahko zagotovili še boljšo zdravstveno oskrbo bolnikov. Vrednost donacije je 31.167,00 evrov.

Splošna bolnišnica Brežice prebivalcem regije Posavje, turistom in tranzitnim gostom nudi poleg nujne medicinske pomoči ter bolnišnične obravnave tudi specialistične preglede. Vsa leta si prizadevajo, da bi z vložki v nakup nove opreme ter s prenovo prostorov zagotavljali pacientom najboljšo zdravstveno oskrbo, odlično počutje pri zdravljenju ter kakovostne diagnostične preglede. V letu 2018 so nadaljevali z nakupi nove opreme tudi na Internem oddelku bolnišnice.

Konec preteklega leta so pridobili nov ultrazvočni aparat, katerega nakup je omogočila družba Krka, d. d., Novo mesto, ki je bolnišnici zagotovila sredstva v višini 31.167 EUR. V letu 2018 so tako nadaljevali s posodabljanjem opreme na največjem oddelku bolnišnice, ki so ga sicer pričeli v letu 2017 z nakupom ultrazvoka za kardiološke preiskave, v letu 2018 pa so poleg nakupa ultrazvoka, ki ga svojemu namenu predajali v ponedeljek, posodobili tudi endoskop za opravljanje kolonoskopije in gastroskopije.

Ultrazvok je naprava, ki omogoča hitre preiskave pacientov in je danes nepogrešljiva za diagnostiko na vseh področjih dela bolnišnice, saj so tako dobljeni podatki o pacientu podlaga za postavitev diagnoze ter ustrezno zdravljenje. Še posebej so pregledi z njim dragoceni zaradi svoje ne-invazivnosti, s čimer pripomore k učinkovitemu diagnosticiranju različnih bolezenskih stanj, pomemben pa je tudi za preventivne preglede. V bolnišnici so v zadnjih dveh letih zamenjali 3 dotrajane in amortizirane naprave, v prihodnjem letu pa načrtujejo še zamenjavo ultrazvoka, ki ga za svoje delo potrebujejo na rentgenološkem oddelku. Kljub temu, da v Splošni bolnišnici Brežice vsako leto znatna sredstva namenjajo prenovi opreme in prostorov, so nakupi dragih medicinskih naprav brez pomoči donatorjev skoraj neizvedljivi.

V Krki svojega poslanstva živeti zdravo življenje ne uresničujejo zgolj s kakovostnimi, varnimi in učinkovitimi izdelki, namenjenimi za zdravljenje različnih bolezni, ampak veliko širše: skrbijo tudi za kakovostno in boljše življenje vseh ljudi v družbenem okolju, v katerem delujejo. Del njihovih družbenoodgovornih prizadevanj je tudi donacija sredstev za nakup ultrazvoka. V Splošni bolnišnici Brežice so veseli, da se je odzvala njihovi prošnji za finančno pomoč pri nakupu naprave in s tem prispevala k še boljši oskrbi bolnikov. 

V bolnišnici so zelo ponosni na nove pridobitve, saj bodo tako uporabnikom omogočili preglede na najsodobnejših napravah. Z novim ultra zvokom opravljajo preglede srca, ožilja ter druge, še posebej pa je dragocen, ker lahko napravo po potrebi odpeljejo k pacientu in s tem olajšajo delo ostalega osebja bolnišnice, hkrati pa omogočajo dobro počutje bolnikov.