30. 3. 2016

V Krki jubilejno srečanje s sponzoriranci

5 min. branja

Novo mesto, 31. marec 2016 – V Krki je danes potekalo jubilejno, 10. srečanje s sponzoriranci. S predstavniki klubov, društev in ustanov že deseto leto izmenjujejo dobre prakse in jih seznanijo s poslovanjem in drugimi dejavnostmi podjetja. Dogodka se je udeležilo 148 predstavnikov klubov in društev, med njimi tudi 89 mladih športnikov, glasbenikov in drugih ustvarjalcev. Letos so prvič podelili tudi priznanje za najboljše predstavljanje sponzorja Krke, d. d., Novo mesto, za delo z mladimi in za športne dosežke v letu 2015. Prejemnik je Ženski košarkarski klub Krka Novo mesto.

Mladi so steber družbe
V Krki spodbujajo razvoj številnih dejavnosti. Še zlasti pa podpirajo klube in društva, ki mladim omogočajo vključevanje bodisi v rekreativni ali tekmovalni šport bodisi v kulturnoumetniške in druge dejavnosti. V skrbi za zdravo družbo ter lepši in kakovostnejši jutri je namreč pomembno zagotoviti, da se bodo dejavnosti, ki so eden od poglavitnih stebrov vsake družbe, ohranjale tudi v prihodnje. Zato ni naključje, da v Krki podpirajo predvsem tiste klube in ustanove, ki mlade spodbujajo k zdravemu življenjskemu slogu, telesnemu in osebnemu razvoju, timskemu duhu in prijateljstvu, vztrajnosti in tudi zdravi zmagovalni miselnosti. Le tako lahko v okolju skupaj krepijo vrednote, kot so partnerstvo in zaupanje ter kreativnost in učinkovitost, ki so ključ do napredka vsake družbe.

Mladi športniki in umetniki so s svojim pozitivnim zgledom brez dvoma pomembni ambasadorji podjetja Krka. V Krki poudarjajo, da so mlade generacije tiste, ki bodo s svojim znanjem, nadarjenostjo, trdim delom in vztrajnostjo ter s pomočjo staršev in mentorjev iskale odgovore na vprašanja sodobnega časa in pomembno prispevale k razvoju družbenega okolja. Prav zato bodo tudi v prihodnje podpirali projekte, klube in društva, ki v ospredje postavljajo delo z mladimi.

Tako so letos, ob jubilejnem srečanju, kot spodbudo za čim bolj aktivno delovanje klubov in društev prvič podelili priznanje za najboljše predstavljanje sponzorja Krke, d. d., Novo mesto, za delo z mladimi in za športne dosežke v letu 2015. Prejemnik je Ženski košarkarski klub Krka Novo mesto.

Kot so zapisali v obrazložitvi, je podeljeno priznanje potrditev, da Ženski košarkarski klub Krka z večletnim vztrajnim in trdim delom orje ledino in spodbuja razvoj ženske košarke v Novem mestu. Število članic se vztrajno povečuje in niza se uspeh za uspehom. Odkar se je preimenoval v Krkin klub, je postal prepoznaven in aktiven v skladu s Krkinimi vrednotami. Prepoznali so tudi njihovo usmeritev, da v prihodnje nadaljujejo delo z mladimi po osnovnih šolah in s selekcijami v klubu.

Za zdravo in kakovostno življenje
V Krki vedo, da prispevek družbeni skupnosti in naravnemu okolju vpliva tudi na poslovanje in razvoj podjetja, zato odnose z okoljem gradijo na spoštovanju in dialogu. S širšo družbeno skupnostjo sodelujejo in ji pomagajo že od svoje ustanovitve. Veliko sredstev namenjajo spodbujanju neprofitnih dejavnosti na lokalni in državni ravni, podpirajo pa tudi dejavnosti zunaj Slovenije. S prispevki omogočajo delovanje organiziranih skupin in posameznikov, ki so s svojimi projekti ali dejavnostmi usmerjeni v napredek družbe. Pri sponzoriranju in doniranju dajejo prednost dolgoročnim projektom, ki lahko pripomorejo k boljšemu življenju čim večjega števila ljudi, v prvi vrsti pa tistim, ki izpostavljajo delo z mladimi.

V Krki si prizadevajo, da z vodstvi klubov in društev, ki nosijo Krkino ime, pa tudi z drugimi, s katerimi so dolgoletni partnerji, vse leto redno sodelujejo in z zanimanjem spremljajo njihovo delo. V letu 2015 je bilo kar 18 športnih in kulturnih klubov in društev, ki nosijo Krkino ime, ter večje število ustanov iz širše lokalne skupnosti, katerih delovanje kot ena od glavnih pokroviteljic podpira Krka. V njih deluje kar 7200 članov. 

Na jubilejnem, 10. srečanju je navzoče pozdravil predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič. Na kratko je predstavil poslovanje podjetja in zagotovil, da bo Krka tudi v prihodnje v svoje strateške cilje vključevala skrb za razvoj družbenega okolja. S sponzoriranci ustvarjajo partnerske odnose, saj jim ne dajejo le denarne pomoči, ampak jim pomagajo tudi organizacijsko. Za uspešne partnerske odnose pa je potrebno nenehno vzajemno sodelovanje in spoštovanje pravil, zato so predstavnike klubov in društev na srečanju seznanili tudi s pričakovanji podjetja pri skupnem promoviranju učinkovitosti in ustvarjalnosti ter športa in kulture ter spodbujanju njunega širjenja med mladimi.

Krkini ključni sponzorski partnerji
Med vidnejšimi športnimi klubi, ki jih v Krki sponzorirajo že vrsto let, so Atletski klub Krka, Gimnastično društvo Gym Novo mesto, Golf klub Grad Otočec, Karate klub Krka Šentjernej, Kegljaško društvo Krka Novo mesto, Kolesarski klub Adria Mobil, Konjeniški klub Krka Grm Novo mesto, Košarkarski klub Krka, Moški odbojkarski klub Krka, Moški rokometni klub Krka, Namiznoteniški klub Krka, Nogometni klub Krka, Planinsko društvo Krka Novo mesto, Smučarsko društvo Krka Rog, Šahovsko društvo Krka, Teniški klub Krka, Trim klub Krka, Ženski košarkarski klub Krka Novo mesto, Ženski odbojkarski klub Novo mesto, Ženski rokometni klub Krka in druge.

Omogočajo tudi delovanje kulturnih ustanov. Novomeško gledališče Anton Podbevšek Teater podpirajo od njegove ustanovitve, podpirajo pa tudi Dolenjski muzej, Galerijo Božidarja Jakca, Glasbeno šolo Marjana Kozine, Kulturno-umetniško društvo Krka, Pihalni orkester Krka in druge.

Desetletja podpirajo delovanje novomeškega društva Sožitje za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, Osnovne šole Dragotina Ketteja, ki jo obiskujejo otroci s posebnimi potrebami, in Doma starejših občanov Novo mesto. Sodelujejo tudi pri nekaterih velikih nacionalnih športnih dogodkih, kot so planiški poleti.