10. 10. 2019

Stalna skrb za varnost zaposlenih, okoliških prebivalcev in naravnega okolja je na prvem mestu

4 min. branja

Novo mesto, 10. oktober 2019 – V Krki kot del svoje odgovornosti razumemo tudi skrb za zdravje in varnost svojih zaposlenih in lokalnega prebivalstva ter naravnega okolja, v katerem živimo in delujemo, zato redno skrbimo za usposobljenost in pripravljenost na morebitne naravne in druge nesreče. Na vseh lokacijah podjetja po Sloveniji izvajamo redne vaje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s katerimi preverjamo svojo pripravljenost in usposabljamo zaposlene, na vajah pa sodelujejo tudi lokalne gasilske enote ter zdravstvene službe.

Z upoštevanjem tehnoloških navodil, z vlaganji v razvoj in izboljšave, z rednimi usposabljanji sodelavcev in s predpisanimi servisnimi vzdrževanji sistemov v Krki zagotavljamo, da je  možnost za nastanek nepričakovanih dogodkov v podjetju zelo majhna. Ker pa se zavedamo, da nevarnost kljub različnim ukrepom obstaja, vsako leto organiziramo vaje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter praktična usposabljanja zaposlenih za uspešno in varno evakuiranje iz objektov.

Za varnost in zdravje zaposlenih ter okoliških prebivalcev skrbimo tudi z vlaganji v opremo, tehnologijo in znanje. Z visokokakovostno tehnološko opremo, vgrajenimi sistemi aktivne požarne zaščite in usposobljenimi lastnimi člani Industrijske gasilske enote in Enote za prvo pomoč smo pripravljeni za hitro ter učinkovito posredovanje ob morebitnih izrednih dogodkih.

Današnji zvoki sirene sistema za javljanje požara niso naznanjali pravega izrednega dogodka, ampak so napovedali začetek Krkine vaje »Eksplozija v Sintezi 4  2019«, ki je to pot potekala na osrednji lokaciji v Ločni. Po scenariju je v 2. nadstropju objekta Sinteza 4 prišlo do eksplozije. Z vajo smo preverili učinkovitost in usklajenost Krkinega varnostnega sistema ter operativnih enot za zaščito in reševanje pri skupnem ukrepanju ob morebitnem izrednem dogodku. Posebno pozornost smo namenili tudi evakuaciji zaposlenih, ukrepanju ob požaru, uporabnosti osebne in skupinske opreme reševalcev, predvsem pa reševanju ponesrečenih.

Današnja vaja je pokazala, da je nenehno usposabljanje za ravnanje v primeru naravnih ali drugih nesreč izjemno pomembno. Gasilci so na kraj dogodka prišli v nekaj minutah, kar potrjuje učinkovitost in funkcionalnost Krkinega varnostnega sistema. Zaposleni so pokazali dobro pripravljenost in poznavanje postopkov v primeru nesreč. 

Na vaji je bilo več kot 55 sodelujočih. Sodelovali so gasilci Industrijske gasilske enote Krke, Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Krka in Gasilsko reševalnega centra Novo mesto, zdravstveno osebje Zdravstvenega doma Novo mesto, člani Krkine Enote za prvo pomoč, prostovoljna gasilska društva sektorja Novo mesto, Regijski center za obveščanje Novo mesto, zaposleni iz Oddelka za vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja in zaposleni iz objektov. Prizorišče vaje so zavarovali varnostniki iz Oddelka varovanja.

Gasilska dejavnost je v Krki rasla skupaj s podjetjem. Z dolgoletnim in vztrajnim delom so gasilci krepili svoje vrste, načrtno vzgajali kadre, predvsem pa vso svojo pozornost namenili varnemu delu in preventivi. V Krki je aktivno Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo, ki šteje več kot 300 članov, med njimi je tudi precej žensk. Društvo bo v naslednjem letu  praznovalo 50. obletnico delovanja. Njegovi člani se lahko pohvalijo z zavidljivimi uspehi na gasilskih tekmovanjih v Sloveniji, petkrat so sodelovali tudi na gasilskih olimpijadah v tujini.

Sicer pa se v Krki zavedamo, da je požrtvovalno in nesebično delo gasilcev bistvenega pomena ne samo na vajah, kot je današnja, ampak še bolj v resničnih situacijah in ne le v okviru podjetja, ampak tudi v širšem lokalnem okolju. Zato ni naključje, da ves čas svojega obstoja pomagamo različnim gasilskim društvom v regiji, da so pripravljeni na morebitne nesreče. Samo v zadnjih dveh letih smo z materialnimi in finančnimi sredstvi pomagali več kot 100 gasilskim društvom in ustanovam iz vse Slovenije. Med drugim smo sofinancirali nakupe gasilskih vozil, opreme, defibrilatorjev, obnove gasilskih domov.  Letos smo finančno podprli tudi izvedbo generalnega servisa vozila za gašenje in reševanje iz globin ter višin Gasilsko reševalnega centra Novo mesto ter slavnostno akademijo ob 70-letnici delovanja Gasilske zveze Slovenije in osrednjo slovesnost ob 150-letnici gasilstva na Slovenskem v Metliki.